18 oktober 2018

Groei in het buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme

 

Uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits blijkt dat er dit schooljaar voor het eerst sinds de invoering van het M-decreet meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs zijn. De toename is vooral zichtbaar in het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. Over alle onderwijsniveaus valt vooral de stijging op van het aantal leerlingen met autisme (Type 9). Dit aanbod is nieuw sinds deze legislatuur en geeft leerlingen met autisme kwaliteitsvolle begeleiding op maat van hun zorgnoden.

Sinds de invoering van het M-decreet op 1 september 2015 daalde het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dit schooljaar is er voor het eerst een stijging. Deze is vooral zichtbaar in het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs. Opvallend is de toename van het aantal leerlingen met autisme van kleuteronderwijs tot en met secundair onderwijs in Type 9. Dit aanbod is nieuw sinds september 2015 en speelt gepast in op een nood om jongeren met autisme te begeleiden op maat van hun zorgnoden.

In Vlaanderen zijn er 71 scholen in het kleuteronderwijs, 102 scholen in het lager onderwijs en 82 scholen in het secundair onderwijs die een Type 9 aanbod hebben voor leerlingen met autisme.

Detail: Toename aantal leerlingen in kleuter-, lager- en secundair onderwijs

Aantal leerlingen in het buitengewoon kleuteronderwijs (teldag 1 oktober)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kleuter

1.823

1.803

1.805

1.803

1.774

1.911

Type 9

 

 

160

303

425

545

Aantal leerlingen in het gewoon onderwijs

   
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kleuter

237.916

237.279

237.195

235.647

233.956

232.189

 

Het aantal leerlingen in het buitengewoon kleuteronderwijs bleef stabiel tussen 2013 en 2017, maar voor dit schooljaar is er een stijging van ongeveer 140 leerlingen. Opvallend en niet te wijten aan een demografische evolutie aangezien in het gewoon kleuteronderwijs de leerlingenaantallen dalend zijn. De stijging doet zich voornamelijk voor in Type 9, het aanbod voor leerlingen met autisme. In 2015 ging het om 160 kinderen. Dit aantal steeg dit schooljaar tot 545 leerlingen.

Aantal leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lager

27.450

26.757

25.049

23.897

23.509

23.829

Type 9

 

 

1.552

2.431

3.306

4.113

Aantal leerlingen in het gewoon onderwijs

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Lager

401.695

412.966

424.005

434.042

440.734

443.380

 

Sinds de invoering van het M-decreet daalde het aantal leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs sterk. Dit ondanks stijgende leerlingenaantallen in het gewoon lager onderwijs. Voor dit schooljaar zet deze trend zich niet verder, maar is er zelfs een toename van 300 leerlingen. Deze stijging is procentueel groter (1,4%) dan de stijging in het gewoon onderwijs (0,6%). Net als in het kleuteronderwijs is de stijging in Type 9 opvallend. In 2015 waren er 1.552 leerlingen in Type 9, dit schooljaar zijn het er 4.113.

Aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Secundair

20.533

20.653

20.394

20.219

20.260

20.452

Type 9

 

 

1.017

2.077

3.154

4.276

Aantal leerlingen in het gewoon onderwijs

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Secundair

435.600

434.561

434.897

436.912

439.544

444.007

 

Het aantal leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs is behoorlijk stabiel. Er is niet echt een dalende of stijgende trend op te merken. Toch is het ook hier de stijging in Type 9 voor leerlingen met autisme opmerkelijk.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor het eerst zien we sinds de invoering van het M-decreet dat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs  toeneemt. Voornamelijk in Type 9 voor leerlingen met autisme zien we dat het nieuwe aanbod dat er deze legislatuur kwam, inspeelt op een vraag voor een kwaliteitsvolle begeleiding op maat van hun zorgnoden. In Vlaanderen zijn er 71 scholen in het kleuteronderwijs, 102 scholen in het lager onderwijs en 82 scholen in het secundair onderwijs die een aanbod Type 9 hebben voor leerlingen met autisme. Deze geografische spreiding zorgt dat leerlingen met autisme dichtbij huis op het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke ondersteuning kunnen rekenen.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream