23 november 2007

Haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen bij grote gebouwen

 


Vandaag keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits het ontwerpbesluit betreffende de haal-baarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen bij grote gebouwen definitief goed. Hierdoor zal bij het ontwerp van grote gebouwen onderzocht moeten worden of de toepassing van alternatieve energiesystemen rendabel is. Zo wil minister Crevits mensen bij de bouw van grote oppervlaktes laten nadenken over hun energieverbruik en het gebruik van alternatieve energiebronnen.  

Minister Crevits wil ‘grote nieuwbouwers’ stimuleren om ook andere dan klassieke energiesystemen in overweging te nemen. Uit cijfers blijkt dat er een groot potentieel aanwezig is in gebouwen om de CO2-uitstoot te verminderen. In vergelijking met 1990 stellen we in 2005 een stijging met 20% van de CO2-emissies vast. De ombuiging van deze trend is een enorme uitdaging die om gedragswijzigingen vraagt. 

Daarom wordt voor de aanvang van de nieuwbouw met een bruikbare vloeroppervlakte boven de 1.000 m², gevraagd om de (milieu)technische en economische haalbaarheid na te gaan van alternatieve energiesystemen. Dit zijn onder meer:

  • gedecentraliseerde energievoorzieningen met hernieuwbare energiebronnen;
  • warmtekrachtkoppeling;
  • stads- of blok-verwarming of –koeling;
  • warmtepompen.

 

Voorbeeld:

Een ziekenhuis vervult zijn behoefte aan warmte en stroom met warmtekrachtkoppeling (WKK). Dit is een installatie die tegelijk stroom opwekt en warmte aanmaakt, en aldus energie bespaart. Het ziekenhuis heeft twee WKK-installaties geplaatst van elk 60 kW. Per jaar wordt 547 MWh stroom opgewekt en 1.330 MWh warmte aangemaakt. Door het gebruik van warmtekrachtkoppeling wordt jaarlijks 385 MWh bespaard en 231 ton CO2 vermeden. Met de bespaarde energie en de van overheidswege toegekende warmtekrachtcertificaten wordt de investering op minder dan 8 jaar terugverdiend. De levensduur van de WKK-installatie bedraagt ongeveer 15 jaar. Eenmaal de investering terugverdiend, is de besparing pure winst.  

Het vandaag goedgekeurde besluit maakt deel uit van de energie-prestatieregelgeving en bepaalt de randvoorwaarden voor het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie alsook de vorm en de inhoud. Uiterlijk een maand na de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning dient de haalbaarheidsstudie bij het Vlaams Energieagentschap te worden ingediend.  

Na de energieprestatienormen en het energieprestatie-certificaat is de haalbaarheidsstudie een volgende stap in uitvoering van de energieprestatieregelgeving”, aldus Vlaams minister Hilde Crevits. Volgens de minister “zal die haalbaarheidsstudie mensen aan het denken zetten over het energieverbruik en het gebruik van energiebronnen in gebouwen. Het valt niet alleen te hopen maar ook te verwachten dat ingevolge de haalbaarheidsstudie meer alternatieve energie-systemen geplaatst zullen worden. Die verminderen behalve onze afhankelijkheid van dure en schaarse of schadelijke buiten-landse brandstoffen ook onze uitstoot van broeikasgassen. Gebouwen vormen overigens één van de twee thema’s die centraal staan op de focusdag van de Vlaamse Klimaatconferentie, komende maandag, in het Congrescentrum in de Zoo van Antwerpen. 

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream