6 maart 2017

'Helden van de schoolpoort' in bloemetjes gezet

 

De gemeente gaat samen met de scholen de lokale verkeerscirculatie onder de loep nemen naar aanleiding van het recente dodelijk ongeval met de kleuter in Brugge. “De Schoolstraat voor het Sint-Jozefinstituut werkt. We willen dit graag aan meerdere scholen toepassen”, aldus mobiliteitsschepen Erik Block (CD&V).

De gemeente bracht deze week hulde aan de helden van de schoolpoort: de twaalf zogenaamde gemachtigde opzichters die elke dag in weer en wind de kinderen veilig de straat helpen oversteken, gewapend met slechts een signalisatiebordje. Ze mochten dit keer lekker knus en warm aan tafel en op kosten van de gemeente genieten van een lunch in Brasserie De Schepper.

“We kunnen in Schoten gelukkig rekenen op een enthousiaste ploeg die in ruil voor een vrijwilligersvergoeding het hele jaar door paraat staat”, weet schepen Erik Block. “Dit is niet altijd een dankbare klus. Niet alle chauffeurs zijn even hoffelijk en respectvol voor de opzichters. Toch putten zij kracht uit de dankbaarheid die ze krijgen van de vele ouders en kinderen, waarmee ze na verloop van tijd soms een hechte band opbouwen. Veel kinderen kennen 'hun' opzichter dan ook bij naam.”

De laatste tijd merkt verkeersconsulente Erika Baluwé, die de verkeersbrigadiers coacht, een terugval in het medewerkersbestand als gevolg van ziekte en pensionering. “Daarom zijn we volop op zoek naar bijkomende krachten die de ploeg wil versterken. Door het ongeval in Brugge zijn we zopas nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt over hoe belangrijk en onmisbaar hun engagement niet is. We zijn hen zeer dankbaar”, aldus Block, tijdens een informele toespraak.

De gemeente rekent niet alleen op haar brigadiers, maar wil de verkeersveiligheid aan de schoolpoorten ook structureel verbeteren. Nog deze maand zal de veiligheid van de schoolomgevingen gespreksthema zijn in de verkeerscommissie. “Het proefproject met de zogenaamde 'schoolstraat 'aan het Sint-Jozefinstituut werkt”, stelt schepen Erik Block vast. Sinds november worden automobilisten in de Jozef Hendrickxstraat zowel 's morgens als 's avonds weggehouden van een strook van zo'n 400 meter om de in- en uittocht van de scholieren veilig te laten verlopen.

“Ook de school is daar zeer tevreden over, al blijft het noodzakelijk dat de politie geregeld en op willekeurige dagen controles uitoefent om asociale chauffeurs op de regels te wijzen We zullen nu nagaan of het principe van de 'schoolstraat' ook aan andere scholen kan toegepast worden.”, kondigt de schepen aan. “Uit onderzoek in bvb Gent en Londen blijkt dat een 'schoolstraat' ouders ook stimuleert om hun kinderen vaker met de fiets of te voet te brengen en te halen. De soms chaotische verkeerssituatie aan bv. de Sint-Ludgardisschool en de Burgemeester Marnixschool indachtig, is er in Schoten nog veel werk aan de winkel. Niet alleen voor ouders en directie trouwens, maar ook voor de gemeente. De fietsinfrastructuur kan altijd beter.”

De gemeente is reeds een tijd bezig met het in kaart brengen van de verkeersstromen naar en van de scholen via het Octopusplan. “De resultaten zijn nu gekend, het is nu zaak om samen met de scholen naar oplossingen te zoeken. Door het grote subsidiebedrag dat minister Hilde Crevits (CD&V) aan Schoten heeft toegewezen zullen er in scholengemeente Schoten nog heel wat leerlingen bijkomen. Het zal dus alleen maar drukker worden aan de schoolpoorten”, voorspelt Erik Block.

jan auman

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream