4 december 2017

Hervorming onderwijs uitgesteld

 

De hervorming van het secundair onderwijs wordt gekoppeld aan de invoering van de nieuwe eindtermen. Iedereen gelukkig.

Brussel. Een langgerekte zucht van opluchting klonk gisterochtend door de Vlaamse onderwijswereld, toen minister Hilde Crevits (CD&V) aankondigde de hervorming van het secundair onderwijs met een jaar uit te stellen. Nieuwe datum van indiensttreding: 1 september 2019, en niet langer 2018.

De beslissing, die het project over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar katapulteert, lijkt het CD&V-kopstuk niet meteen politieke schade te berokkenen. Dat komt omdat de meeste betrokken partijen (de onderwijskoepels, de vakbonden, de leerkrachten) zelf vragende partij waren voor een 'schakeljaar'.

Ook de meerderheid in het Vlaams Parlement ondersteunde de vraag. 'Half werk leveren, dat was pas slecht nieuws geweest', zegt Jo De Ro, de onderwijsspecialist van Open VLD. Hij wijst bijvoorbeeld naar het M-decreet, dat gelijke kansen moet garanderen voor jongeren met leermoeilijkheden. 'Dat moest en zou in 2015 beginnen, maar sindsdien doet het parlement niets anders dan de ene reparatie na de andere doorvoeren. Die fout mag niet meer gebeuren.'

De N-VA zit op dezelfde lijn. 'Ik vond de vroegere datum nooit een fetisj', zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. 'Holderdebolder gaan,levert doorgaans broddelwerk op.'

Zeker omdat de hervorming van het secundair onderwijs ver gaat, van de invoering van een brede eerste graad en een herorganisatie en reductie van het aantal afstudeerrichtingen tot de oprichting van domein- en campusscholen, een heel nieuw concept.

Samen met eindtermen

Wat ook meespeelde: de discussie van de eindtermen, die bepalen wat een kind minstens moet kennen op het einde van de rit. Het parlement wil eerst die oefening voltooien, maar door allerhande discussies liep die vertragingen op.

Door de hervorming van het secundair onderwijs nu met een jaar uit te stellen, komen beide nu samen. 'Wat logischer is', zegt Daniëls. 'Een nieuwe structuur op poten zetten, kan niet zonder eerst de inhoud af te stellen op de toekomst.'

Met haar beslissing hoopt minister Crevits een 'kwalitatieve opstart' te realiseren.

De oppositie, bij monde van Caroline Gennez (SP.A), hoopt dat het extra jaar leidt tot een herziening van de oorspronkelijke plannen, 'zodat de échte noden in het secundair onderwijs worden aangepakt'.

Maarten Goethals

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream