24 juni 2016

Het evangelie volgens Philippus

 

Dat de analyse van studies of rapporten doorgaans evenveel ruimte voor interpretatie laat als de gemiddelde Bijbelexegese is een understatement. Maar om van een VDAB-rapport met als belangrijkste conclusie dat het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters nog nooit zo laag geweest is, een aanklacht tegen het Vlaamse regeringsbeleid te maken, moet de evangelist in kwestie toch wel door een zeer gekleurde bril kijken.

In zijn opiniebijdrage grijpt Philippe Diepvents, hoofd van de studiedienst van het ABVV, het goede nieuws over de forse daling (27% sinds 2012!) van het aantal vroegtijdige schoolverlaters, mede dankzij een aantrekkende conjunctuur en herstellende arbeidsmarkt, aan om te betogen dat Vlaanderen de resterende groep vroegtijdige schoolverlaters laat vallen. Een wel zeer rare bocht.

Beter voorkomen dan genezen

Sinds het begin van mijn legislatuur is het terugdringen van vroegtijdige schoolverlaters een absolute prioriteit. Vorige zomer nog rolde ik samen met mijn collega’s voor Welzijn en Werk een breed actieplan uit van meer dan 50 actiepunten om deze problematiek krachtdadig aan te pakken. Met deze beleidskeuze gaan we dan ook verder op de ingeslagen weg of zoals de VDAB-studie concludeert “Van alle Vlaamse schoolverlaters is nu 7,8% ongekwalificeerd en dat aandeel lag nooit lager. Hiermee zit Vlaanderen al aardig onder het Belgisch ‘objectief 2020’ van 9,5% en is het goed op weg om het Vlaams ‘objectief 2020’ van 5,2% te halen.”  

Daarnaast bevestigen de cijfers van het VDAB-rapport dat een diploma nog steeds hét toegangsticket is tot de arbeidsmarkt, niet enkel voor hooggeschoolden, maar ook voor jongeren uit het deeltijds onderwijs of de leertijd. Daarom is ook de uitval van jongeren zonder diploma uit het deeltijds beroepsonderwijs een absoluut speerpunt van recente beleidsmaatregelen zoals de opstart van het vernieuwde duaal leren met een volwaardige onderwijs- en werkcomponent. Zo zullen op 1 september 33 zorgvuldig geselecteerde piloottrajecten met het nieuwe duaal leren van start gaan om na een zorgvuldige evaluatie het nieuwe systeem van leren en werken duurzaam ingang te doen vinden in de rest van Vlaanderen. Allesbehalve “een snel-snel systeem” dus.

Ook de modernisering biedt heel wat remedies tegen schooluitval. Zo zal de nieuwe eerste graad met een verplicht remediëringsaanbod in alle scholen en de ruime mogelijkheid om talenten en mogelijkheden te verkennen in het keuzegedeelte jongeren versterken in hun motivatie en studiekeuze. Ook de hervorming van het onoverzichtelijke onderwijsaanbod in de 2e en 3e graad in een transparante matrix van evenwaardige studierichtingen die duidelijk aangeeft waartoe een opleiding voorbereidt, zal hier soelaas brengen. Een hervorming waarover diezelfde VDAB de hoop uitdrukt dat “de hoge restpercentages van vele niet-arbeidsmarktgerichte opleidingen in BSO en TSO in de toekomst dalen.” Bovendien nemen we in deze oefening ook het buitengewoon onderwijs mee om ook deze groep te versterken en maximaal kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Zelfs voor de meest rabiate exegeet toch een blijde boodschap, nietwaar?

 

Hilde Crevits

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream