31 augustus 2017

Hulp voor M-decreet op valreep geregeld

 

Vlak voor de start van het schooljaar zijn de laatste cruciale maatregelen genomen om hulp voor kinderen met specifieke zorgnoden te voorzien. 'Maar het zal nog enige weken duren voor elke leerling de nodige begeleiding kan krijgen', klinkt het bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur, maar talloze ouders van kinderen met een specifieke zorgnood leefden de afgelopen tijd in onzekerheid. Enkele cruciale maatregelen om de hervormde hulp vanuit het M-decreet te voorzien, zijn op de valreep genomen. Zo werd pas gisteren op een stuurgroep van het departement Onderwijs, waar onder meer de sociale partners en de onderwijsverstrekkers aanwezig waren, duidelijk dat begeleiders vanuit het buitengewoon onderwijs buiten hun eigen regio leerlingen in het regulier onderwijs kunnen blijven ondersteunen.

"Een drama is afgewend", zegt Peter Op 't Eynde, regiodirecteur van de pedagogische begeleiding van het Katholiek Onderwijs in het aartsbisdom Mechelen-Brussel. "Maar het betekent wel dat pas op 30 augustus alles is uitgeklaard, waardoor de ondersteuning niet voor alle leerlingen op 1 september kan worden voorzien. Het zal zeker nog enige weken duren voor elke leerling de begeleiding kan krijgen waar hij recht op heeft. In een van onze netwerken zullen de ondersteuners maandag al naar de scholen trekken, maar dat is eerder de uitzondering dan de regel."

In juni werd het nieuwe ondersteuningsmodel op de rails gezet. Alle leerlingen met specifieke zorgnoden moeten zo voldoende hulp krijgen in het gewoon onderwijs. Om dit mogelijk te maken moesten alle buitengewone en gewone scholen zich samen met de Centra voor Leerlingenbegeleiding en de pedagogische begeleiding verenigen in zogeheten ondersteuningsnetwerken. Bestaande middelen plus bijkomend geld, in totaal zo'n 107 miljoen euro voor het komende schooljaar, worden daarin samengebracht. De Vlaamse Onderwijsraad, waarin de onderwijsverstrekkers en vakbonden elkaar vinden, oordeelde hierover positief, maar stelde zich ook vragen bij de snelle invoering.

Het zag er tot gisteren naar uit dat begeleiders uit een bepaald ondersteuningsnetwerk om arbeidsrechtelijke redenen niet naar scholen buiten hun netwerk mochten gaan. Leerlingen uit bijvoorbeeld Mechelen zouden hun begeleider uit Antwerpen, een ander netwerk, dan niet meer over de vloer krijgen. Het zorgde ervoor dat veel scholen, begeleiders en ouders niet precies wisten wat hen te wachten stond. Op 't Eynde stelt dat directies en begeleiders tijdens de zomer alles uit de kast moesten halen om de ondersteuningsnetwerken vorm te geven.

Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, geeft aan dat een belangrijke vraag nu is opgelost. "Er was verwarrende informatie, maar nu weten we dat onze begeleiders ook buiten het eigen netwerk aan de slag mogen. Onze netwerken kunnen nu hun verantwoordelijkheid nemen. In normale omstandigheden zijn er ook een paar dagen tot de eerste twee weken nodig om de begeleiding af te stemmen. Nu zal dat wat meer zijn, maar we staan dan ook voor een grote verandering."

Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) vindt het straf dat er nu pas duidelijkheid bestaat. "Ouders verkeerden een hele zomer in onzekerheid. Pas op het allerlaatste moment is er onder grote druk een oplossing gevonden. Maar de meerderheid heeft in het Vlaams Parlement mee een resolutie goedgekeurd dat dit eigenlijk al anderhalve week geleden moest zijn gebeurd."

Bij het Gemeenschapsonderwijs maakte bestuurder Raymonda Verdyck zich minder zorgen. "Bij ons zijn de ondersteuningsnetwerken op het niveau van de scholengroepen, en dus niet de scholen, georganiseerd. Op die manier kunnen de begeleiders flexibeler worden ingezet."

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) weerlegt dat er op de valreep een beslissing is genomen. "Al voor de zomer hebben we in het belang van de leerling beklemtoond dat begeleidingen buiten het eigen netwerk kunnen gebeuren. Dat is op de vergadering nog eens bevestigd. Tijdens een bezoek aan twee scholen in Ieper heb ik trouwens zelf vastgesteld dat de netwerken en de scholen zich volop aan het organiseren zijn en geloven in de keuze die we hebben gemaakt. Dat de organisatie wat tijd zal vergen is logisch bij vernieuwingen. Maar andere jaren was dat eigenlijk ook zo."

REMY AMKREUTZ

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream