26 februari 2018

Iedereen een stukje minder 'taksen op verdriet'

 

Met de hervorming van de successierechten verlaagt de Vlaamse regering haar meest bediscussieerde vermogensbelasting met 10%. Maar een fundamentele omslag maakt Bourgeois I niet. Overblijvende partners, wezen, kleinkinderen, broers, zussen en neven: ze betalen een stuk minder 'lasten op verdriet'.

De erfenisbelasting verlagen, beter afstemmen op de nieuwe samenlevingsvormen en in lijn brengen met de federale hervorming van het erfrecht: dat was de doelstelling die de Vlaamse regering zichzelf oplegde in 2014. Dit is wat er vanaf 1 september verandert.

Voor de overblijvende partner

Al meer dan 10 jaar is de langstlevende partner vrijgesteld van erfbelastingen op de gezinswoning die hij of zij helemaal in handen krijgt. Vanaf september zal ook de eerste 50.000 euro roerende goederen - zoals geld, juwelen en beleggingen - vrijgesteld worden. Dat komt neer op een belastingvermindering van 1.500 euro.

Voor de kinderen

Aan de tarieven voor de erfenissen in rechte lijn wordt niet geraakt. Eigenlijk zijn die ook niet zo bijster hoog. Tot 50.000 euro betaal je vandaag 3%, tot 250.000 euro 9% en voor alles daarboven 27%. Nieuw is dat jongeren die voor hun 21ste hun beide ouders verliezen, vrijgesteld worden van successierechten op de gezinswoning en op de eerste som van 75.000 euro roerende goederen. Dat laatste betekent een belastingverlaging van 3.750 euro. "Het zal dus niet meer voorvallen dat wezen het huis van hun ouders moeten verkopen om de successierechten te kunnen betalen", aldus minister Muyters (N-VA).

Voor de kleinkinderen

Aangezien we steeds langer leven, komen erfenissen ook steeds later. Vaak zijn mensen zelfs al met pensioen op het moment dat ze van hun ouders erven. En kunnen de kleinkinderen het geld eigenlijk beter gebruiken dan de kinderen. De federale hervorming van het erfrecht speelt daarop in, door vanaf 1 september de flexibele erfenissprong in het leven te roepen. Dat betekent dat je je erfenis - volledig of gedeeltelijk - rechtstreeks aan je kleinkinderen kan toekennen. De hervorming van de Vlaamse regering breit daar een extra mogelijkheid aan. "Wie een erfenis heeft gekregen van zijn ouders en die niet nodig heeft, kan die erfenis of een deel ervan binnen het jaar kosteloos doorgeven aan zijn eigen kinderen", aldus minister Crevits (CD&V). Dat betekent de facto dat die bedragen een jaar lang vrijgesteld zijn van schenkingsrechten.

Voor de broers, zussen, neven en vrienden

Erven van je broer of zus, een suikertante of een goeie vriend is vandaag een dure zaak. Op de sommen tot 75.000 euro betalen broers en zussen vandaag 30%, en anderen 45%. Voor alle erfenissen in de zijlijn van meer dan 125.000 euro betaal je zelfs 65%. "Dat hoogste tarief wordt nu geschrapt. In de toekomst zal niemand nog meer dan 55% betalen op een erfenis", zegt minister Tommelein (Open Vld). "Maar belangrijker is dat we voor alles binnen de schaal van 0 tot 35.000 euro een nieuw tarief van 25% invoeren. Dit is een zeer sociale hervorming, die de middenklasse ten goede komt. Want de gemiddelde erfenis in de zijlijn bedraagt vandaag 28.000 euro in Vlaanderen. Deze hervorming is belangrijk voor de vele singles zonder kinderen. Door lagere tarieven krijgen zij meer vrijheid om hun erfenis na te laten aan wie ze willen", aldus Tommelein.

Oppositiepartij sp.a, die eerder een voorstel lanceerde om alle sommen onder de 250.000 euro vrij te stellen van belastingen, is niet onder de indruk. Fractieleider Joris Vandenbroucke ziet vooral nieuwe fiscale koterijen opduiken.

DIETER DUJARDIN

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream