20 december 2012

Iedereen kwaad op Raad van State

 

KRIS PEETERS WIL RECHTSCOLLEGE HERVORMEN NA 'NJET' VOOR UPLACE

De Raad van State ligt zwaar onder vuur na de recente arresten die Uplace en het Brussels Expressnet aanzienlijk vertragen. "Zo kan je op den duur geen enkel infrastructuurwerk meer uitvoeren in Vlaanderen", foetert Hilde Crevits. Minister-president Kris Peeters heeft er dermate zijn buik van vol dat hij aanstuurt op een hervorming. De Raad van State kaatst de bal terug. "Wij verzinnen de regels niet. Wij kijken alleen toe of de overheid haar eigen wetten respecteert."

In ��n dag tijd heeft de Raad van State zowel de bouw van het megashoppingcenter Uplace in Machelen als de aanleg van een nieuwe spoorlijn voor het Gewestelijk Expressnet (GEN) rond Brussel getorpedeerd. De milieuvergunning van minister Joke Schauvliege (CD&V) voor Uplace werd geschorst omdat de Raad oordeelt dat er onvoldoende garanties zijn dat de Vlaamse regering de beloofde wegen naar het winkelcomplex ook echt zal aanleggen. De bouwvergunning voor nieuwe spoorlijn tussen Brussel en Nijvel is dan weer vernietigd omdat de aanvraag werd ingediend in het Frans, terwijl de lijn in Linkebeek ook over Vlaams grondgebied loopt en de aanvraag dus ook in het Nederlands had moeten gebeuren. "Absurd", zegt Brussels minister-president Charles Picqu� (PS). "Een strikte toepassing van de taalwet gaat hier voor op het gezond verstand en het algemeen belang." Ook de Vlaamse regering schiet met scherp op de Raad van State. "Als je hun redenering volgt, kan je straks geen �nkel groot infrastructuurwerk meer uitvoeren", zucht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). Ook minister-president Kris Peeters (CD&V) is misnoegd. "De argumentatie van het arrest doet de wenkbrauwen fronsen, want het verslag van de auditeur was positief. Daarom is deze uitkomst verrassend."

Onbuigzaam

De arresten van de Raad van State zijn de Vlaamse regering al langer een doorn in het oog. Ook de Oosterweelverbinding in Antwerpen stootte al op de onbuigzaamheid van de rechters. Kris Peeters stuurt daarom aan op een hervorming van het hoogste administratieve rechtscollege. "De Raad van State doet wat hij moet doen, maar ik heb er al lang op aangedrongen dat de Raad meer mogelijkheden moet krijgen, zodat ze niet altijd voor het minste probleem naar het zware wapen van de vernietiging of de schorsing moet grijpen." De Raad van State kaatst de bal beleefd terug naar de politiek. 'Schiet niet op de pianist', is daar de boodschap. "Deze instelling is opgericht om de burger te beschermen tegen de almacht van de overheid", zegt Luc Hellin, persmagistraat en voorzitter van de zevende kamer van de Raad. "Wij zijn er om scrupuleus toe te kijken of de overheid zich aan haar eigen wetten en decreten houdt. Wij verzinnen die niet zelf. Zo is de taalwet bijvoorbeeld zeer strikt. Je kan het absurd vinden dat de bouwvergunning voor het GEN wordt vernietigd, maar de wet is duidelijk: de procedure mo�t ook in het Nederlands verlopen. Als de wetgever dat overdreven vindt, moet ze de wet veranderen. Wij kunnen alleen de wet toepassen zoals ze is."

Niet doof

Al is de Raad niet doof voor de kritiek. "Wij zijn zelf ook vragende partij voor een hervorming, want nu hebben we slechts drie mogelijkheden: ofwel verwerpen we een klacht, ofwel moeten we de beslissing van de overheid schorsen of vernietigen. Een tussenweg is er niet", zegt Luc Hellin. Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft vorig jaar als minister van Binnenlandse Zaken een hervorming uitgewerkt die de Raad onder meer de mogelijkheid geeft om te eisen dat een fout wordt rechtgezet, zonder dat de hele beslissing vernietigd hoeft te worden. Tenminste, als de rechtzetting er binnen de gestelde termijn komt. "Dat zou bijzonder nuttig zijn", zegt Hellin. Maar door het aantreden van de nieuwe regering raakte de hervorming nog niet goedgekeurd. Het dossier ligt nu bij huidig minister van Binnenlandse Zaken Jo�lle Milquet (cdH). Zij zou er naar verluidt de laatste hand aan leggen.

PETER GORL�
� 2012 Het Laatste Nieuws

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter