5 april 2014

'Ik kan de files niet wegtoveren'

 

De beste manier om mensen te overtuigen van het Oosterweeltracé, is de spade in de grond steken.
CD&V ligt niet midden in het bed. Er is voor de verkiezingen geen bed. En ik lig er zeker niet in.
minister van mobiliteit
hilde crevits

'Geen visie op mobiliteit? Mijn ambities zijn reusachtig, maar ik kan ook niet toveren.' Minister Hilde Crevits (CD&V) pareert de kritiek op haar plan voor de mobiliteit van de toekomst.

De Vlaamse regering legde gisteren haar keuze voor het Oosterweeltracé in een ruimtelijk plan vast. Daarmee maakt ze meteen duidelijk dat ze geen weg terug duldt. Maar ondertussen borrelt het in 't stad. De actiegroepen staan op de barricaden voor alternatieven en vinden politieke steun bij Groen, PVDA en zelfs Open VLD. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) verdedigde zich fel tegen de beschuldiging dat ze studies zou achterhouden. 'Ik word triest van de sfeer van insinuaties en verdachtmakingen waar gewoon niets van aan is', reageert ze. 'De problematiek in Antwerpen is zo dringend dat we moeten bouwen. Die spade moet zo snel mogelijk in de grond.' Maar is er wel voldoende steun? Hilde Crevits: 'De Antwerpenaren zijn er van overtuigd dat we de ring rond moeten maken. Niets doen is geen optie. Pleiten de tegenstanders voor een Meccanotracé dat een negatief veiligheidsrapport kreeg? Of voor een tracé dat nog dichter bij de Liefkenshoektunnel ligt? Gewoon omdat ze tegen het Oosterweeltracé zijn? Geen enkele oplossing benadert de perfectie. We bouwen verder op de bestaande ring, die dicht bij de stad ligt. Maar ik ben er van overtuigd dat het Oosterweeltracé de beste oplossing is voor de Antwerpse regio. Dus moeten we de straat op om die beslissing uit te leggen.' Er wachten uw opvolger wel veel hindernissen voor de spade in de grond gaat. Crevits: 'We hebben op de ministerraad een belangrijke stap genomen. Daarna volgt de discussie met Europa, de bouwvergunning en moet de financiering nog rond raken. Er zijn nog klippen, maar de neuzen staan in dezelfde richting. De stad Antwerpen heeft zich volop achter het tracé geschaard. Eens de spade in de grond zit, zijn we vertrokken.' Oosterweel was een van uw lastigste dossiers. Zette Kris Peeters u in dit dossier bewust uit de wind? Crevits: 'Hoe kan je dat nu zeggen? Oosterweel is een moeilijk dossier dat de inbreng van de hele Vlaamse regering vraagt. Ik ben een ploegspeler, dus ik communiceer ook met de stad Antwerpen en de minister-president. Ik netwerk graag, ik los graag dingen op tussen collega's. Maar ik stop me niet weg in moeilijke dossiers.' U zette de voorbije vijf jaar een pak nieuwe mobiliteitsprojecten op de sporen, maar tegelijk is er veel kritiek. Experts missen ambitie en een brede visie. Crevits: 'Geen ambitie? We hebben afgesproken dat 30 procent van het vervoer over het spoor of het water moet tegen 2030. Dat is heel erg ambitieus. We mikken voor elk onderdeel van het mobiliteitsbeleid bijzonder hoog. We zijn bezig aan een gigantische upgrade van onze infrastructuur, terwijl mensen blijven fietsen, autorijden en het openbaar vervoer nemen.' 'Kritiek is soms zo gemakkelijk. Neem de files. Die zijn inderdaad niet afgenomen - en dan druk ik me nog voorzichtig uit - maar ik kan niet toveren. Je kan onmogelijk verwachten dat de files dalen als je op grote schaal werken aan je snelwegen laat uitvoeren. Maar na 2015 wordt dat beter. Er is nog een gigantische weg af te leggen en dat zal veel geld kosten. Maar het gaat vooruit. Ondertussen is Vlaanderen ook een pak verkeersveiliger geworden.' Waarom gaf de Vlaamse Adviesraad voor Mobiliteit (MORA) dan een negatief advies op uw nieuw mobiliteitsplan? Crevits: 'Hun kritiek op mijn voorstel verbaast me. Ze hebben de visie eerder goedgekeurd, maar vinden nu dat mijn tekst een waslijst vol losse maatregelen is. Het is toch logisch dat er nog een aantal onzekerheden in zitten? Er moet bijvoorbeeld nog beslist worden over een kilometerheffing voor personenwagens. Daar hangt veel van af.' Uw plan is ook niet voldoende afgestemd op de ruimtelijke ordening en het milieu, luidt de kritiek. Crevits: 'Dat is onjuist. De topambtenaren van die departementen zitten in de stuurgroep die het mobiliteitsplan begeleidt. Ik heb speciaal gewacht op de plannen voor ruimtelijke ordening van collega Philippe Muyters. Welke cruciale keuzes heb ik dan niet gemaakt? Of welke foute maatregelen stel ik voor? Ik kan niet in heel Vlaanderen honderden huizen onteigenen om een logisch fietsnetwerk uit te bouwen. Ik ben afhankelijk van de genomen beslissingen en kan er alleen het beste van maken.' Zit de grootste winst niet in een slimmer fiscaal beleid rond mobiliteit? Crevits: 'Juist. De prijs van mobiliteit wordt een belangrijk discussiepunt, maar dat ligt heel gevoelig. Ik heb bakken kritiek gekregen voor het proefproject met een kilometerheffing in de Brusselse rand. Maar dat proefproject is nodig om de impact van prijs op de mobiliteit van mensen te meten.' Geen enkel Europees land heeft meer bedrijfswagens dan België. Moet daar niet iets aan gebeuren? Crevits: 'Dat is een onderdeel van de verloning. Als we dat al aanpassen, moet het zeer geleidelijk gebeuren. Voor mij is het mobiliteitsbudget het ei van Columbus. Daarbij krijgen mensen geen bedrijfswagen, maar een budget waarmee ze hun verplaatsingen vrij kunnen invullen. Mensen gaan dan goed nadenken over de goedkoopste en efficiëntste manier om zich te verplaatsen. We kijken of we daarvoor een boekhoudkundige softwaretool kunnen ontwikkelen. Op federaal niveau is er een CD&V-voorstel voor de nodig fiscale vereenvoudigingen. Zo'n mobiliteitsbudget kan tot een echte mentaliteitsverandering leiden.' Sinds uw eerste schepenambt is Openbare Werken de rode draad in uw politieke inzet. Bent u klaar om die los te laten? Crevits: 'Politiek is per definitie tijdelijk. Je kan in dit vak niet voorspellen wat er de volgende dag gebeurt. Ik doe mijn job nog met evenveel goesting als de eerste dag. Er zijn moeilijke momenten geweest, maar de passie zit er nog volop in.' Binnen de partij lijkt het al vast te staan dat onderwijs 'voor Crevits' is. Crevits: 'O ja, fantastisch. Is dat zo?' Ja. Hebt u daar zin in? Crevits: 'Als u mij vraagt of ik de opleiding van kinderen belangrijk vind, is het antwoord uiteraard ja. We staan op een belangrijk moment voor het onderwijsbeleid. Ik weet dat jullie dat een politiek antwoord noemen, maar ik ga daar geen uitspraken over doen. Het is afwachten tot na de verkiezingen, of onze partij mee aan tafel zit en welke bevoegdheden we krijgen. Dan pas wordt beslist of ik opnieuw minister word.' Als CD&V hebt u wel het voordeel midden in het bed te liggen.' Crevits: 'Er ligt geen enkele partij in het midden van het bed. Er is voor de verkiezingen nog geen bed. En ik lig er zeker niet in. (lacht) Kijk, we moeten eerst goed scoren. We moeten mensen overtuigen om voor ons te kiezen. Dat zal niet lukken als we zogezegd al in het midden van het bed liggen.' U schrijft de avond voor de verkiezingen blijkbaar op hoeveel u denkt te scoren. Crevits: (lacht) 'Ja, maar dat cijfer ga ik nu niet zeggen. We hopen in Vlaanderen boven 20 procent te scoren en in West-Vlaanderen een pak beter. In 2009, toen ik samen met Yves Leterme campagne voerde, haalden we een spectaculaire 28,5 procent. Yves zal nu opnieuw steunen. Het is niet omdat hij naar Stockholm verhuist dat hij in West-Vlaanderen geen netwerk meer heeft.' Dan kunt u de geschiedenis ingaan als eerste vrouwelijke minister-president. Crevits: 'Het is in de politiek niet wijs om te veel ambities te hebben. Het was geen ambitie om minister te worden. We hebben een kandidaat-minister-president: Kris Peeters. Dus voor de titel van uw stuk: het minister-presidentschap is geen ambitie of geen verborgen ambitie.'

 
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream