12 maart 2015

Inspanningen nodig om het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen te verlagen

 

 

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Vlaanderen is de voorbije jaren gedaald. Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren die niet meer leerplichtig zijn en die het onderwijs verlaten voordat ze een kwalificatie hebben behaald. Het stelsel leren en werken telt het hoogste percentage van vroegtijdige schoolverlaters. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil ervoor zorgen dat meer leerplichtige jongeren wel een kwalificatie halen : via de modernisering van het secundair onderwijs, via het stelsel leren en werken en via het actieplan leerrecht.

 

Voor het eerst sinds 2010 zijn er nieuwe gegevens over de vroegtijdige schoolverlaters in het Vlaams onderwijs. De cijfers werden toen berekend door het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. Het Departement Vorming en Onderwijs heeft op basis van de methode van het Steunpunt nieuwe cijfers beschikbaar gesteld tot en met het schooljaar 2012-2013.

 

Samenhangend met de evolutie van de bevolkingscijfers is het totale aantal leerlingen dat gekwalificeerd en ongekwalificeerd de school verlaat de voorbije jaren gedaald met ruim 6%. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is gedaald met 15%. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters daalt in absolute cijfers van 9564 jongeren in 2009-2010 naar 8096 jongeren in 2012-2013.

 

Het stelsel leren en werken telt het hoogste percentage vroegtijdige schoolverlaters. Iets meer dan de helft (53,8%) en iets meer dan een derde (36,9%) van de leerlingen uit respectievelijk het deeltijds beroepsonderwijs en de leertijd Syntra stromen uit zonder kwalificatie.

 

Meer jongens (60,9%) dan meisjes zijn vroegtijdige schoolverlaters. Ongeveer de helft van de vroegtijdige schoolverlaters zijn 17-18 jarigen en nog eens ruim een vierde zijn 18-19 jarigen. Meer jongeren stromen uit uit het vijfde jaar dan uit het zesde jaar secundair onderwijs. Ook de sociale-economische achtergrond zoals de buurt, de gezinstaal en het opleidingsniveau van de moeder spelen een rol.

 

Redenen waarom jongeren vroegtijdig de school verlaten zijn : ze voelen zich niet meer verbonden met de school, lijden aan schoolmoeheid, kampen met persoonlijke of familiale problemen of zijn niet goed georiënteerd.

 

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters ligt het hoogst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 19,6%, gevolgd door de provincies  Antwerpen met 14%, Limburg 11,6%, Oost-Vlaanderen 11,2%, West-Vlaanderen 9,5% en Vlaams Brabant met 9,3%. In elke provincie gaat het om een daling als je de vergelijking maakt met het schooljaar 2009-2010. De grootste daling is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Voor de centrumsteden ligt het hoogste percentage vroegtijdige schoolverlaters in Antwerpen 24,6%, gevolgd door Gent 20,6%, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19,6% en Genk 19,4%. De laagste percentages zijn er in Kortrijk, 10,5 %, Roeselare 10,8 %, Aalst 11,7%en Hasselt 11,9%

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is de voorbije jaren gedaald. Dat is positief, maar verdere inspanningen zijn zeker nodig : via de modernisering van het secundair onderwijs, het sterker maken van het stelsel leren en werken en een plan leerrecht. Omdat Duitsland een pionier is rond leren en werken brengen we vandaag en morgen onder leiding van Koning Filip een werkbezoek in Berlijn en Düsseldorf, samen met collega-ministers, de onderwijsverstrekkers en de sociale partners. “

Het rapport is te vinden op :  http://onderwijs.vlaanderen.be/home/onderwijsstatistieken/themas-onderwijsstatistieken/vroegtijdig-schoolverlaten

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream