26 januari 2017

Internetonderwijs voor zieke leerlingen kan al vanaf vier weken

 

Brussel. Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits heeft de subsidies voor de vzw Bednet opgetrokken naar 1,37 miljoen euro. Het aantal weken dat leerlingen langdurig of chronisch ziek moeten zijn om de lessen synchroon op het internet te kunnen volgen, is ook verlaagd van zes naar vier weken. “Vorig jaar genoten 339 Vlaamse kinderen van dit afstandsonderwijs, onder wie 45 in Limburg. Dat zijn er tien keer meer dan bij de start in 2007”, zegt Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V).

Bednet is een Vlaamse vzw die sinds 2007 synchroon internetonderwijs (SIO) organiseert. Hierdoor kunnen leerlingen die door ziekte tijdelijk of langdurig afwezig zijn, via internet de lessen op school volgen. “Het grote voordeel is dat de leerachterstand van die zieke leerlingen kan worden beperkt en dat ze niet in een isolement raken omdat de band met de school, de leerkrachten en de medeleerlingen blijft behouden”, zegt Vera Jans. “Nadien kunnen ze ook makkelijker opnieuw aansluiten bij de rest van de klas, waardoor het risico verkleint om het jaar te moeten overdoen.”

Hoewel al tien jaar actief, is het recht op SIO pas vanaf 1 september 2015 decretaal vastgelegd.

Vertienvoudiging

In het eerste volledige schooljaar dat Bednet actief was (2007-2008), werden 37 kinderen begeleid. “In het schooljaar 2015-2016 waren er dat in heel Vlaanderen 339. Dat zijn er tien keer meer dan bij de start, en bijna de helft meer dan in de twee voorgaande schooljaren”, zegt Vera Jans op basis van nieuwe cijfers van de minister.

Sinds de opstart van Bednet hebben al 1.857 langdurig en chronisch zieke kinderen en jongeren uit 887 Vlaamse scholen van synchroon internetonderwijs gebruik kunnen maken. Twee op de drie gebruikers zijn leerlingen uit het secundair onderwijs. Zowel voor de leerling als de school is SIO kosteloos.

Kanker (41%) is de meest voorkomende reden waarom leerlingen internetonderwijs volgen, gevolgd door auto-immuniteitziektes (11%) en aandoeningen aan het gewrichts- en spierstelsel (10%). Ruim de helft gebruikt Bednet tussen zeven maanden en een volledig schooljaar.

“Opmerkelijk is dat het aantal leerlingen dat thuis is en Bednet gebruikt omwille van een psychische aandoening, een kleine groep is, maar de stijging hier is énorm uitgesproken: van minder dan tien gevallen in de voorgaande schooljaren tot 32 in het schooljaar 2015-2016”, besluit Jans.

Yves LAMBRIX

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream