17 oktober 2007

Jop, Sien en Wiebe winnaars van de zwerfvuilcampagne 'King of Trash'

 De zwerfvuilcampagne ‘King Of Trash’ wil 12- tot 18-jarige Vlaamse jongeren bewust laten omgaan met hun afval. Om in te spelen op de leefwereld van de YouTube-generatie werd een wedstrijd gelanceerd. 112 filmpjes werden ingezonden. De website www.kingoftrash.be telde bovendien maar liefst 34.000 unieke bezoekers. Het filmpje van broers en zussen Jop, Sien en Wiebe Vercruysse wordt na een strenge beoordeling door een jury en de bezoekers door Vlaams minister Hilde Crevits bekroond tot de eerste Vlaamse Kings & Queens of Trash. Hun ludieke filmpje toont hoe je ‘cool’ met zwerfvuil kunt omgaan. Samen met initiatiefnemers OVAM en FOST Plus is minister Crevits bijzonder opgetogen over de massale respons van de jongeren. Dit bewijst dat de jeugdige toon van de campagne absoluut aansluit bij de doelgroep. Jongeren doen stilstaan bij de zwerfvuilproblematiek is één zaak, hun gedrag blijvend veranderen vraagt om een langdurige en bredere aanpak.

 

Jaarlijks ontsieren liefst 39.691.295 sigarettenpeukjes straten en pleinen. 1.600.000 drankblikjes worden op straat gegooid. Daarnaast hebben we nog te maken met kauwgom, hondenpoep, verpakkingen en andere rommel. De opruiming langs wegen kost jaarlijks 3,25 miljoen euro.

 

Minister Crevits wil samen met het bedrijfsleven het zwerfvuilprobleem op een meer structurele wijze  aanpakken. Doel is om de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen te verminderen door verbeteringen aan de infrastructuur en door een gedragsverandering bij de mensen. De campagne steunt op drie pijlers: communicatie, verbetering van de infrastructuur en handhaving van de reglementering.

 

Campagne ‘King of Trash’:

 

 1. Wie zijn de winnaars?  
  1. Familie-aanpak loont!

De humoristische familie-aanpak van broer en zussen Vercruysse toonde volgens de websitebezoekers én de King Of Trash jury op de meest overtuigende en creatieve wijze aan dat afval in de vuilnisbak thuishoort. Zus Wiebe legde op camera vast hoe zus Sien (de Queen of Trash) letterlijk en figuurlijk het zwerfvuil, in de persoon van grote broer Jop, op zijn plaats zet. Hun inzending is terug te vinden op http://www.kingoftrash.be/film/192.

 

De West-Vlaamse Kings Of Trash slepen met hun overwinning niet alleen een splinternieuwe GSM in de wacht, ze mogen ook hun filmpje live overdoen in de studio’s van de jongerenmuziekzender TMF. Het filmpje zal vanaf 18 oktober op televisie te zien zijn.

 

  1. Twee eervolle vermeldingen

Op basis van de stemmen van de website-bezoekers krijgen de volgende jongeren nog een eervolle vermelding:

-          Benoit De Clerck uit Knokke-Heist, met de inzending ‘The Real Kings of Trash’, goed voor 813 stemmen.

-          Lennart De Moor uit Zottegem, met de inzending CanBangCrew, goed voor maar liefst 1007 stemmen.

 

 

 1. Doel: Jongeren informeren, sensibiliseren en mobiliseren

Met de King of Trash-wedstrijd is dit jaar openlijk de kaart van de doelgroep ‘jongeren’ getrokken. Jongeren zijn vaak op weg: van en naar school, om een broodje te halen tijdens de middagpauze of als ze uitgaan met vrienden. Ze consumeren heel wat, zijn uiterst mobiel, zijn milieubewust maar handelen niet altijd naar dat bewustzijn. En de rommel die het meest wordt weggeworpen door jongeren zijn blikjes,verpakkingsafval en kauwgom. Zwerfvuil is voor vele jongeren ook een bron van ergernis. Doel is dan ook het aanpakken van zwerfvuil onder jongeren bespreekbaar te maken. Met de ‘King of Trash’-wedstrijd wilden de OVAM en FOST Plus duidelijk maken dat afval in de vuilnisbak gooien ‘cool’ kan zijn.

 

 

Gedragsverandering vraagt meerjarenaanpak

Minister Crevits is samen met de OVAM en FOST Plus bijzonder opgetogen met de positieve weerklank die de ‘indevuilbak’-campagne sinds zijn start in september 2006 kent bij zowel de burger als de lokale besturen.

 

Minister Crevits: “In 2008 en 2009 zal de focus op andere doelgroepen liggen. Zo is het in 2008 de beurt aan de autobestuurders en de gebruikers van het openbaar vervoer: zij zullen extra aangemoedigd worden om straatvuilnisbakjes of andere infrastructuur voor klein afval meer te gebruiken. Onderzoek van de OVAM bracht immers aan het licht dat de proefstroken nabij parkings langs de autosnelwegen en op- en afritten met grote hoeveelheden zwerfvuil vervuild zijn. In 2009 zal de aandacht uitgaan naar de routes die recreanten gebruiken zoals de wandelpaden, rivierbermen, fietspaden,…

 

 

Ondersteuning van de lokale besturen: infrastructuur & handhaving

De campagne ‘Indevuilbak’ ondersteunt ook de lokale besturen in hun strijd tegen zwerfvuil door:

 1. het verlenen van materiaalsteun voor gemeentelijke opruimacties
 2. het geven van subsidies voor kleine lokale projecten die het zwerfvuil willen terugdringen.

 

De gemeenten krijgen van de Vlaamse overheid 1,25 miljoen euro ter ondersteuning van het verbeteren van de infrastructuur om zwerfvuil op te ruimen. De gemeenten zijn hier massaal op ingegaan. Op 1 september 2007 had de OVAM aanvragen voor subsidies ontvangen van 30 gemeenten, 2 intergemeentelijke verenigingen en 1 provincie. Samen vroegen ze 65 veegwagens aan.

 

Via ‘Indevuilbak’ wordt ook materiële ondersteuning voorzien voor opruimacties van zwerfvuil, die veel gemeenten samen met hun scholen en verenigingen elk jaar organiseren. Dit jaar hebben 75 gemeenten 146.000 afvalzakken van 60 liter inhoud ontvangen om de vangst van hun inspanningen in te verzamelen. Vanaf 2008 zijn er ook handschoenen en fluovestjes beschikbaar om het werk van de vrijwilligers te vergemakkelijken en hun veiligheid te verbeteren.

 

De gemeenten leveren op eigen initiatief inspanningen om de reglementen op het veroorzaken van zwerfvuil te handhaven. De campagne roept de gemeenten op om bij de kleinschalige lokale projecten waarvoor zij een ondersteuning van 2.500 euro per 25.000 inwoners kunnen ontvangen, bijzondere aandacht te besteden aan de handhaving en de mogelijkheden van buurtparticipatie.

 

 

Voor meer info:

 •  Cybelle-Royce Buyck (woordvoerster Vlaams minister Hilde Crevits) 02 552 66 44
 •  Karina De Beule (OVAM) - 0475 48 05 98
 •  Youri Sloutzky (FOST Plus) - youri.sloutzky@fostplus.be of 02 775 04 98

 

Op www.indevuilbak.be vindt u het volgende campagnemateriaal in hoge en lage resolutie: het indevuilbak-logo, de TV-spot, advertenties, affiches, enz.

 

U vindt extra info en beelden van de ‘King Of trash’-wedstrijd op www.indevuilbak.be/kingoftrash.be: wedstrijdreglement, tips, alle ingezonden ‘King Of Trash’-filmpjes, en veel meer! 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream