11 februari 2014

Kilometerheffing vermindert verkeer met tien procent

 

Volgens een studie vermindert een kilometerheffing van zeven cent per kilometer het verkeer met tien procent. Dat geeft nieuwe munitie aan de voorstanders, die overstemd raken door de tegenstanders. Yves Coudron

Brussel Een kilometerheffing van zeven cent per kilometer zorgt voor tien procent minder verkeer. Dat is de conclusie van een studie die het Brussels Gewest bestelde bij Stratec, een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in mobiliteit. De chauffeurs die hun auto laten staan, kiezen in de eerste plaats voor de trein als alternatief. Bus, tram en metro vallen ook in de smaak, maar zo goed als niemand kiest voor de fiets. Een andere conclusie was dat een kilometerheffing de luchtkwaliteit bevordert. De hoeveelheid van schadelijke stoffen als CO 2, zwaveldioxide en fijn stof namen volgens de studie af met zo'n negen procent.

 

Stratec baseert zich bij haar onderzoek op theoretische modellen en buitenlandse voorbeelden. Ze voerde gelijktijdig ook een onderzoek naar welke effecten stadstol zouden hebben in Brussel. De resultaten lekten voortijdig uit en veroorzaakten een storm van protest. Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille (Groen) moest zich uit de naad werken om iedereen gerust te stellen dat er geen twaalf euro tol per dag gepland was voor Brussel.

 

'Uit beide studies van Stratec blijkt dat een kilometerheffing de beste keuze is voor de GEN-zone', zegt een woordvoerster van De Lille (Groen). 'We willen echt benadrukken dat een studie geen definitieve tarieven vastlegt. Die zijn louter indicatief en gebaseerd op vooronderstellingen waarvan we achteraf misschien moeten besluiten dat ze verkeerd zijn. Ze houden ook geen rekening met eventuele sociale correcties die kunnen worden ingevoerd. Iedereen moet beseffen dat dit een maatregel rond mobiliteit is, en geen fiscale maatregel.'

 

Maandag start een proefproject over rekeningrijden in de GEN-zone. Anders dan de Stratec-studies, gaat het dit keer om een initiatief van het Vlaams, Brussels en Waals gewest samen. 'De studies en het proefproject staan los van elkaar,' aldus het kabinet De Lille, 'maar het is niet ondenkbaar dat we de resultaten met elkaar vergelijken.' Voor het proefproject werden zo'n 1.200 voertuigen werden uitgerust met een GPS-systeem dat de verplaatsingen opvolgt. Opnieuw was er een storm van protest. Een online petitie tegen de heffing haalde in enkele dagen tijd 150.000 handtekeningen. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) repte zich om iedereen gerust te stellen. 'Als de heffing er al komt, dan zou het wel de bedoeling zijn dat de heffing de bestaande verkeersbelasting vervangt.' Sinds kort is er ook een petitie voor kilometerheffing is. Die telde op maandagavond 1.500 handtekeningen.

 

Franstalige partijen tegen

 

Ondertussen kanten verschillende Franstalige partijen zich tegen een kilometerheffing. Anders dan haar Vlaamse tegenhanger Groen is voor Ecolo de tijd niet rijp voor zo'n maatregel. Er zijn onvoldoende garanties voor de bescherming van het privéleven, de portefeuille en het dagelijks leven van de burger, klonk het. CDH laat op zijn beurt weten 'dat het met tevredenheid vaststelt dat het rekeningrijden voor particulieren begraven is.'

 

 © Corelio

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream