9 oktober 2013

Kleinstedelijk Gebied komt moeizaam op gang

 

Tienen De herinrichting van de vesten en de aanleg van de noordoostelijke ring van Tienen zijn opgenomen in de plannen die moeten leiden tot de afbakening van het kleinstedelijk gebied.

 

Een grondige aanpak van de vesten liet op zich wachten omdat eerst werk moest worden gemaakt van de opmaak van een kwaliteitsplan. Dat moest uitwijzen welke impact de herinrichting van de vesten zal hebben op de verkeersdoorstroming. Een bouwaanvraag is nu geconcretiseerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) schat dat de werken in het voorjaar van 2014 starten en twee jaar duren. De plannen voor de aanleg van de oostelijke en noordelijke ring tussen de Oplintersesteenweg en de Leuvenselaan krijger moeizamer vorm. Terwijl een tracé voor een betere ontsluiting van het bedrijventerrein Soldatenveld geoptimaliseerd is met de aanleg van de oostelijke ring, moet nog worden onderzocht hoe de doortrekking ervan met de noordelijke ring best kan gebeuren. Dat stuk ring moet voor een betere aansluiting zorgen met bestaande en toekomstige industriezones en snelwegen. De noordelijke ring zal de verkeersdrukte op de vesten met veertig procent verminderen. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) hebben de vertragingen bij in het ringdossier te maken met bezwaren van onwonenden bij de Raad van State. Het is wachten op een uitspraak voordat AWV kan beginnen aan een ontwerpstudie. (be)

 

 © Corelio

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream