6 juli 2007

Kurt Deketelaere leidt kabinet Hilde Crevits

 

De kersverse Torhoutse Vlaamse minister Hilde Crevits heeft haar kabinetschef gekozen: Kurt Deketelaere, hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de Leuvense universiteit en… uit Torhout afkomstig!

Kurt (41) woont met Marijke Schurmans (advocaat aan de Brusselse balie) in Leuven. Hij heeft twee zonen, Nikolaas (12) en Sebastiaan (10). Hij is in oorsprong een rasechte Torhoutenaar. Zijn ouders Albert Deketelaere (66) en Monique Beke (63) huizen nog altijd op de wijk Don Bosco: Berkenstraat 52. Hij heeft twee broers: Mario (42), die in Blanden nabij Leuven woont, en Kris (37), die in Torhout gebleven is: Karel de Ghelderelaan 2/5. Leuk toeval: moeder Monique is de schoonzus van Joël Willem, de Torhoutse stadswerkleider met wie Hilde Crevits de voorbije jaren als schepen van Openbare Werken veel te maken heeft gehad.

Sinds 2004 in kabinet Peeters

Kurt Deketelaere is doctor in de rechten. Sinds 1 oktober 1989 is hij verbonden aan de rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven: respectievelijk als wetenschappelijk medewerker (1989), assistent (1991), docent (1995), hoofddocent (1997) en hoogleraar (2001). Hij behartigt een leeropdracht in milieurecht, energierecht, bouwrecht, administratief recht en staatsrecht. Naast zijn academische carrière was hij sinds september 2004 als expert verbonden aan het kabinet van Kris Peeters, de voorganger van Hilde Crevits als Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Hij ontfermde zich daar over de coördinatie van wetgevende initiatieven inzake milieu- en energierecht en de uitwerking van een Vlaams milieuwetboek. Sinds oktober 2005 is hij tevens gastprofessor Europees milieurecht aan de hogeschool EHSAL in Brussel. Dit jaar werd hij bovendien aangesteld als gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van de National University of Singapore en de University of Dundee, telkens op het domein van het klimaatveranderingsrecht. „Nu ik kabinetschef van minister Hilde Crevits geworden ben, zal ik de komende twee jaar mijn academische activiteiten op een laag pitje zetten”, zegt hij. „Ik zal mee instaan voor de ontwikkeling van het beleid op het vlak van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur en tevens waken over de uitvoering ervan. Ik kijk ernaar uit.”

JS

"

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream