22 augustus 2017

Kwetsbare leerlingen krijgen extra steun

 

Studenten hoger onderwijs begeleiden kwetsbare leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs, en verhogen zo hun studiekansen. Zeven projecten kunnen hiervoor komend schooljaar rekenen op 115.000 euro. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) neemt zich voor om dit bedrag te verdubbelen.

Komend schooljaar kunnen zeven hogescholen en universiteiten rekenen op extra middelen om ondersteuning te bieden aan kwetsbare leerlingen. Het gaat in eerste instantie om 115.000 euro, zo bevestigt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), al wil zij dit bedrag zo snel mogelijk verdubbelen. In totaal begeleiden zowat 1.000 studenten uit het hoger onderwijs, vooral uit de lerarenopleiding of pedagogische wetenschappen, jaarlijks meer dan 2.100 leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.

Studie- en huiswerkbegeleiding, studiemotivatie en ondersteuning op taalkundig vlak staan centraal. Het moet de leerlingen meer slaagkansen geven, terwijl de ouders meer betrokken zouden moeten worden bij de schoolloopbaan van hun kind en de studenten een andere leefwereld leren kennen. Uiteindelijk fungeren zij als vertrouwenspersonen voor de leerlingen en kunnen zij hen inspireren om zelf ook aan een studie in het hoger onderwijs te beginnen.

"De begeleiding van die leerlingen en hun ouders biedt extra toekomstkansen in thuismilieus waar leren niet altijd zo evident is", zegt Crevits. "Het maatschappelijk engagement van de studenten maakt deze projecten nog krachtiger. Voor de studenten zijn het leerrijke ervaringen. Zo raken ze beter vertrouwd met het herkennen van armoede en met diversiteit."

Concreet gaat het om zeven projecten van de Arteveldehogeschool, de UGent, de Vrije Universiteit Brussel, Odisee, Thomas More, de Hogeschool PXL en de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Binnen de Antwerpse associatie werken zo jaarlijks meer dan 160 tutoren, studenten die het eerste jaar in het hoger onderwijs met succes hebben afgelegd, met zowat zeshonderd leerlingen uit het secundair onderwijs.

"De instroom van kwaliteitsvolle jongeren, dat wil zeggen leerlingen uit theoretische richtingen in het secundair onderwijs, uit kansengroepen mag een stuk groter worden", zegt Herman Van Goethem, rector van de UAntwerpen. "Vandaag komen ze te vaak niet op de universiteit terecht, soms vanwege sociale of culturele redenen. We zien bijvoorbeeld dat de doorstroom vanuit de stedelijke scholen in het stadscentrum lager ligt dan uit de rand. Dankzij de tutoringprojecten krijgen zij rolmodellen te zien en kunnen wij hen rechtstreeks aanspreken. Ik vind het principieel belangrijk dat de minister hierop blijft inzetten. Ze geeft een duidelijk signaal, al mag het natuurlijk nog wat meer zijn."

Van Goethem geeft aan dat het Antwerpse project werkt. Een aanzienlijke meerderheid van de leerlingen, vooral uit kansengroepen, geeft aan dat ze tevreden zijn met het project, waarbij ze studiebegeleiding per vak krijgen, maar ook hulp bij de gebruikte studiemethodes en hun motivatie. Het levert volgens de leerlingen meer zelfvertrouwen en hogere cijfers op. "Het gaat weliswaar om kleine aantallen die uiteindelijk naar de universiteit of hogescholen, waar voor alle duidelijkheid ook zeer sterke opleidingen worden aangeboden, doorstromen, maar elke student is de moeite waard."

REMY AMKREUTZ

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream