21 augustus 2015

Laat het (deeltijds) kunstonderwijs bloeien en groeien!

 

 

Vlaanderen heeft een lange traditie van kwaliteitsvol deeltijds kunstonderwijs. Onze academies zijn centra van artistieke bedrijvigheid voor hun leerlingen en voor het lokale culturele leven. De leerlingenaantallen zitten al jaren in de lift. Intussen volgen jaarlijks meer dan 175.000 leerlingen een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs. Voor de schoolgaande jeugd betekent dit 1 op 6. De gedrevenheid en artistieke expertise van leerkrachten en directeurs liggen mee aan de basis van dit succes. Het internationale succes van onze Vlaamse kunstenaars is daar zeker niet vreemd aan.

 

Uit recente studies van de OESO blijkt nog maar eens het belang van kunstonderwijs voor het verwerven van artistieke vaardigheden en van een zekere habit of mind, een manier van denken en in het leven staan. Ook het belang van een goed uitgebouwd kunstonderwijs voor een innovatieve samenleving wordt steeds vaker belicht. Het is dan ook onze uitdrukkelijke ambitie nog meer jongeren naar de kunstacademies te lokken. Daarom is eerder dit jaar het verlaagde inschrijvingsgeld voor jongeren, ondanks de budgettaire beperkingen, veilig gesteld en zelfs uitgebreid naar alle jongeren tot 24 jaar.

 

Maar ik wil samen met de Vlaamse regering verder gaan. Ouders en leerlingen willen ook een modern kunstonderwijs dat rekening houdt met ieders talenten en interesses. Ze vragen een onderwijs dat toegankelijk en flexibel is. Daarom zijn nu ambitieuze krijtlijnen uitgetekend voor de toekomst van het deeltijds kunstonderwijs.

 

Vereenvoudiging van de regelgeving

 

De dynamiek van onze academies staat in schril contrast met de verouderde wetgeving. De rigide lessenpakketten spelen niet meer in op de wensen en verwachtingen van leerlingen van de 21ste eeuw. Die vragen zich dan ook terecht af of ze vanaf 6 jaar met woord en muziek kunnen starten of waarom ze niet meteen op de piano aan de slag kunnen. Een vereenvoudigde regelgeving moet de pedagogische vrijheid van de lokale schoolbesturen vergroten en academies de mogelijkheid geven om binnen de grenzen van hun budget opleidingen zelf vorm te geven. Academies kunnen zo de instapleeftijd voor een bepaalde opleiding of de leeftijd waarop met een instrument begonnen wordt, zelf bepalen en eigen accenten leggen.

 

Stevige verankering binnen Onderwijs

 

Duidelijke einddoelen en een geactualiseerde opleidingsstructuur moeten het deeltijds kunstonderwijs sterker verankeren binnen Onderwijs. Een duidelijk kader voor financiering en programmatie met ruimte voor vrij initiatief moet de programmatiestop vervangen. Zo kunnen academies hun opleidingsaanbod vrijer invullen. De erkenning als volwaardige onderwijsvorm betekent ook dat leerlingen na een succesvolle loopbaan een erkende kwalificatie behalen die ook buiten de muren van de academies beter gevaloriseerd wordt.

 

Wisselwerking met de kunsten en het kleuter- en leerplichtonderwijs

 

Academies zijn geen ivoren torens. Evoluties in de rest van de kunstwereld zijn van groot belang voor de dynamiek van het deeltijds kunstonderwijs. Kunstonderwijs, cultuureducatie en cultuurparticipatie gaan hand in hand. De emancipatorische kracht van cultuureducatie in het onderwijs kan nauwelijks overschat worden. Heel wat kinderen en jongeren ontdekken theater, musea of minder evidente muziekgenres enkel op school. De school moet leerlingen niet alleen onderwijzen over kunst, maar ook prikkelen om zelf kunst te ontdekken. Leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs zijn hier het best geplaatst om de vonk te laten overspringen.  Zij kunnen hun collega’s van het basis- of secundair onderwijs inspireren en ondersteunen op het vlak van muzische vorming. Zo maken leerlingen op een laagdrempelige wijze kennis met kunstopleidingen. De multifunctionaliteit van de schoolgebouwen van de toekomst zal het ook mogelijk maken meer piano- of danslessen op school te laten plaatsvinden.

 

Het is mijn oprechte wens om met een nieuw decreet de creativiteit van de academies volledig tot haar recht te laten komen en ons unieke deeltijds kunstonderwijs te wapenen voor de uitdagingen van de toekomst.

 

 

Op de laatste ministerraad voor het zomerreces werd de conceptnota ‘een niveaudecreet voor het deeltijds kunstonderwijs’ goedgekeurd. Met dit nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de krijtlijnen uitzetten voor een toegankelijk, dynamisch en kwaliteitsvol deeltijds kunstonderwijs.

 

 

 

Categorie: 
BijlageGrootte
PDF icon Conceptnota_DKO_Def_Web.pdf1.49 MB
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream