8 februari 2018

Leerlingen en ouders welkom op klassenraad

 

Het Erasmusatheneum in Deinze houdt de klassenraden niet langer geheim.

BRUSSEL. 'Vroeger zou een leraar tijdens een klassenraad van een leerling misschien gezegd hebben dat hij een luierik was . Nu hoor je dat soort uitspraken niet meer. Doordat de leerlingen zelf aanwezig zijn, is de manier waarop leraren over hen spreken, veranderd. De inhoud blijft gelijk, alleen wordt het nu objectief verwoord.'

Het is een van de voordelen van open klassenraden, zegt Daphné Roman, leerlingenbegeleider in het Erasmusatheneum in Deinze. Haar school organiseert al enkele jaren open klassenraden in de bso-afdeling. Vanaf volgend schooljaar wordt het systeem uitgebreid naar alle leerlingen. Zij mogen ook hun mening geven. En ook ouders mogen erbij zijn.

'Al na de eerste keer was iedereen enthousiast', zegt Roman. 'De vergaderingen werden goed voorbereid en er was een goede dialoog met de leerlingen. De leraren merkten ook dat leerlingen adviezen beter opvolgden.'

Voor zover bekend past behalve de school in Deinze alleen nog het Antwerpse stedelijk lyceum Durlet dit systeem toe. Maar in Antwerpen zijn alleen de leerlingen welkom, niet de ouders.

De klassenraad is de vergadering waarin de leraren gezamenlijk beslissen over de rapporten. Op het einde van het schooljaar valt daar ook de beslissing over een A-, B- of C-attest. Daarom zijn alleen de klassenraden na de kerst- en paasexamens open. De beslissende klassenraad na de zomerexamens blijft geheim, omdat dat juridisch te gevoelig ligt.

De Vlaamse Scholierenkoepel is helemaal gewonnen voor het idee. Ook de onderwijskoepels en minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), zijn niet tegen. Een van de weinige critici is Raf De Weerdt van ACOD-onderwijs. 'Het draagt weinig bij tot de besluitvorming.' Zijn collega van de christelijke bond COC ziet er wél wat in. 'Als er goede afspraken worden gemaakt', zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. (pl)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream