8 februari 2018

Leerlingen welkom op de klassenraad

 

Alle leerlingen van het Erasmusatheneum van Deinze, en zelfs hun ouders, mogen vanaf volgend schooljaar de klassenraden na de kerst- en paasexamens bijwonen. Het is hoogst uitzonderlijk in Vlaanderen, maar het blijkt te werken. “Leraren spreken nu op een heel andere manier over hun leerlingen.”

“Vroeger zou een leraar tijdens een klassenraad misschien gezegd hebben: Die leerling is een luierik. Nu hoor je dat soort uitspraken niet meer. Doordat de leerlingen zelf aanwezig zijn, is de manier waarop de leraren over hen spreken veranderd. De inhoud blijft gelijk, alleen wordt het nu objectief verwoord.”

Het is een van de voordelen van de open klassenraden, zegt Daphné Roman, leerlingenbegeleider in het Erasmus­atheneum in Deinze. Haar school organiseert al enkele jaren open klassenraden in de BSO-afdeling. Vanaf volgend schooljaar wordt het systeem uitgebreid naar alle leerlingen. Elk van de vijf­honderd leerlingen is dan welkom op de vergaderingen die over hen gaan. Het is de bedoeling dat ze dan ook hun mening geven, en ook hun ouders mogen erbij zijn.

Voor zover bekend past naast de school uit Deinze alleen het Antwerpse stedelijk lyceum Durlet dit systeem ook toe. Maar in Antwerpen zijn enkel de leerlingen welkom, niet de ouders.

De klassenraad is de vergadering waarin de leraren gezamenlijk beslissen over de rapporten. Op het einde van het schooljaar valt in die vergadering ook de beslissing over een A-, B- of C-attest. Net daarom zijn alleen klassenraden bij kerst en Pasen open. De beslissende klassenraad na de zomerexamens blijft verboden toegang, wegens juridisch te gevoelig.

Voor de rest niks dan positieve geluiden in Deinze. “Toen we daarmee in de BSO-richting begonnen, waren de leraren wantrouwig. Ze hadden schrik dat ze niet vrijuit zouden kunnen praten”, zegt Daphné Ramon. “Maar al na de eerste keer was iedereen enthousiast. De ver­gaderingen werden goed voorbereid, en er was een goede dialoog met de leerlingen. De leraren merkten ook dat leer­lingen de adviezen beter opvolgden. Zo'n bespreking is ook persoonlijker dan een schriftelijk advies op het rapport.”

Toch uitzonderlijk

De Vlaamse Scholierenkoepel is helemaal gewonnen voor het idee. Ook de onderwijskoepels en de minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), zijn niet tegen. Toch blijven open klassenraden nog altijd een grote uitzondering, vooral door het wantrouwen van de leraren.

“Het draagt ook weinig bij tot de besluitvorming”, zegt Raf De Weerdt, algemeen secretaris van ACOD-onderwijs. Hij is een van de weinige critici. “Ik ben inderdaad terughoudend, maar als de leraren én de leerlingen van een bepaalde school daar tevreden over zijn, waarom niet?”

Zijn collega van de christelijke bond COC ziet er wel brood in. “Mits goede afspraken op voorhand”, aldus secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. (pl)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream