22 november 2017

Leraar worden kan sneller

 

Jongeren zullen sneller voor de klas terechtkomen. Zo heeft de Vlaamse regering beslist dat de educatieve masters, die de huidige lerarenopleiding aan de universiteit zullen vervangen, afhankelijk van de opleiding anderhalf tot twee jaar zullen duren.

Het licht stond al op groen voor de hervorming zelf, maar tot nu was niet duidelijk hoe lang de educatieve masters zouden moeten duren. Afgelopen vrijdag heeft de Vlaamse regering de knoop doorgehakt. Zo komen er tien educatieve masters, van cultuur- tot gezondheidswetenschappen, met daarin verschillende afstudeerrichtingen. Zes ervan zullen twee volledige academiejaren duren. De vier andere kunnen na anderhalf jaar al afgerond zijn.

Vandaag kunnen jongeren alleen na hun eerste master aan de lerarenopleiding beginnen. Een afgestudeerde historicus moet na een studie van vier jaar dus nog een extra jaar volgen. In de toekomst zullen achttienjarigen meteen kunnen kiezen voor enkele educatieve vakken in hun bacheloropleiding en kunnen ze later de educatieve master volgen. Een geschiedenisstudent is zo in vierenhalf jaar tijd een gediplomeerde leerkracht, een halfjaar sneller.

Ook bij bijna alle andere educatieve masters zullen studenten eerder als leerkracht afstuderen. Jongeren die bijvoorbeeld voor wiskunde kiezen en ook de lerarenopleiding willen volgen, hebben daar op dit moment in het beste geval zes jaar voor nodig. Vanaf september 2019 kunnen ze dat in vijf jaar doen. Alleen bij taal- en letterkunde zullen studenten geen tijd winnen. De educatieve master zal er geen anderhalf, maar twee jaar duren omdat er twee talen plus pedagogische vaardigheden moeten worden behandeld.

Achter de schermen werd er wel verwoed gedebatteerd over de studieduur. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) liet enkele maanden geleden verstaan dat zij geen voorstander is van een uniforme tweejarige opleiding, zoals vooral de KU Leuven sinds kort wenste.

"We hebben samen met de universiteiten een compromis bereikt", zegt Crevits. "Het belangrijkste is dat een achttienjarige zal kunnen kiezen voor een academische opleiding én het leraarschap. We hebben een enorme nood aan leerkrachten met vakexpertise, zoals wiskundigen. Daarom versterken we de opleiding ook op inhoudelijk vlak."

Meer en beter

Over een kleine twee jaar kunnen de eerste studenten starten. In de nieuwe masters, die de specifieke lerarenopleidingen vervangen, worden wetenschappelijke en pedagogische vaardigheden samen aangeleerd. Anders gesteld: studenten zullen er niet alleen leren lesgeven, maar zullen ook wetenschappelijke kennis op masterniveau opdoen over hun studiedomein. Het moet niet alleen meer - de komende tijd zijn er elk jaar zesduizend voltijdse leerkrachten extra nodig - maar ook beter gekwalificeerde lesgevers opleveren.

Zowel de universiteiten als onderwijsverstrekkers reageerden eerder positief op de hervorming. UAntwerpen-rector Herman Van Goethem, ook voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, geeft aan dat de educatieve masters nu inhoudelijk moeten worden ingevuld. "Ik ben gelukkig met de educatieve masters", zegt Van Goethem. "De lerarenopleiding wordt een volwaardige master en dus inhoudelijk sterker. Maar de snelheid waarmee er nu moet worden gewerkt, baart wel een beetje zorgen. Het verbaast ons dat we de opleiding zo vlug moeten invullen."

REMY AMKREUTZ

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream