26 februari 2018

Leraars krijgen meer loon

 

Meer loon naar werken, betere begeleiding en sneller een vaste benoeming. Met die maatregelen wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de job van leerkracht aantrekkelijker maken. Coalitiepartner N-VA steunt de plannen, maar zag het graag wat ambitieuzer.

Brussel. Een lek doorkruiste de communicatieplannen van Hilde Crevits (CD&V), dus stelde de Vlaamse minister van Onderwijs gisteren op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie de krijtlijnen voor van een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor leerkrachten in het leerplichtonderwijs. De vakbonden en de onderwijskoepels zoeken nu steun bij de achterban.

Waarmee gaan die de boer op?

• Loonsverhoging

Op 1 september van dit jaar mogen de leerkrachten een loonsverhoging verwachten van 0,3 procent. Vanaf 2021 loopt die op tot 1,1 procent. Volgens Crevits houdt het onderwijs zo gelijke tred met andere sectoren. De vraag naar meer koopkracht, ten belope van 85 miljoen euro, kwam vooral van de vakbonden.

Ook wie al 36 jaar werkt, mag zich verheugen op een extraatje op het einde van de maand, want nu zit een leerkracht op het maximum van zijn loon op 25 jaar anciënniteit, wat demotiverend werkt.

• Betere begeleiding

Veel beginnende leerkrachten klagen over een gebrek aan begeleiding, nochtans geen overbodig luxe bij een job met kinderen. Crevits belooft 'een breed pakket aan maatregelen' en 'intensieve coaching', maar concrete details ontbreken nog.

• Meer werkzekerheid

Grootste frustratie bij starters: de jobonzekerheid. Aan het begin van hun carrière moeten ze vaak van de ene naar de andere interim hoppen. Via een proefproject gaat Crevits nu kijken of een zogeheten lerarenplatform dat euvel kan oplossen. Wie via die poule als vervanger tewerkgesteld wordt, krijgt een opdracht voor minstens 85 procent. Het lerarenplatform springt dan financieel bij, zodat de leerkracht zowel voor de klas kan staan als andere begeleidende opdrachten kan uitvoeren.

In het basisonderwijs gaat het aanvankelijk om 2.500 leraren, in het secundair om 350.

• Sneller benoemd

De 'proefperiode' om een vaste aanstelling op een school te krijgen wordt korter. Vanaf 1 september 2019 gaat die van 600 naar 400 dagen. Bij twijfels over de kandidaat kan de directeur nog 200 dagen wachten met zijn definitieve oordeel.

Door de procedure voor vaste benoeming te vereenvoudigen, komt er volgens Crevits budget vrij. Dat kan vanaf 2021 oplopen tot 24 miljoen euro in het basisonderwijs en 12 miljoen in het secundair. De minister wil dat geld onder meer investeren in de administratieve ondersteuning van directeurs.

Stijn Cools

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream