2 mei 2014

Liefkenshoektunnel tolvrij tijdens spits van 5 mei tot 20 juni

 

Morgen starten belangrijke werkzaamheden voor het structureel onderhoud op de E34/N49 van Melsele tot Antwerpen-Linkeroever. Over een afstand van 3 kilometer in de richting van Antwerpen wordt het wegdek vervangen. Vorig jaar gebeurde dat al in de tegenovergestelde richting (richting Zelzate). Bij de planning en fasering van de werken wordt alles in het werk gesteld om de hinder voor de weggebruikers te beperken. Op het protocoloverleg Minder Hinder werd gevraagd aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits om de piste te bekijken voor het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel. Dat zal nu in opdracht van Vlaams minister-president Kris Peeters en Vlaams minister Hilde Crevits gebeuren op werkdagen tijdens de ochtend- en avondspits. Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel geldt als experiment. Zo kan duidelijk worden wat de effectieve impact van de maatregel is op het gedrag van de weggebruiker en op het verkeer aan de Kennedytunnel bij extra hinder.

 

 

Liefkenshoektunnel tolvrij tijdens de spits

De ervaringen tijdens de grote werken op de E34/N49 vorig jaar hebben aangetoond dat het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel filevorming bij werken op die autosnelweg kan verminderen. Op het Minder Hinder protocol werd daarom de vraag gesteld om voor deze werken te kijken in welke mate de Liefkenshoektunnel tolvrij kan worden gemaakt.

Vlaams minister-president Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits hebben beslist om de Liefkenshoektunnel de komende twee maanden tijdelijk tolvrij te maken.

 

Concreet zullen de weggebruikers van de Liefkenshoektunnel geen tol betalen op weekdagen tussen 7.00 uur en 9.00 uur én tussen 16.00 uur en 18.00 uur. En dat voor beide richtingen van de tunnel. De extra maatregel is van kracht van maandag 5 mei tot het einde van de werken, gepland op 20 juni.

 

De verwachte kostprijs aan schaduwtol voor het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel tijdens de spitsuren en voor de duur van de werken wordt geschat op 3,25 miljoen euro. Een groot deel van dat bedrag komt uit Hermes-fonds. Dat fonds financiert flankerende maatregelen ter ondersteuning van de Vlaamse economie. De werken zelf kosten bijna 5,2 miljoen euro.

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “Deze werken op de E34/N49 zijn ingrijpend. Met het tijdelijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel tijdens de spitsuren komen we tegemoet aan de vraag van de verschillende automobilisten- en transportverenigingen op het Minder Hinder protocol. Samen met hen willen we de weggebruikers zeer goed informeren en nemen we tal van maatregelen om de hinder zo veel als mogelijk te beperken. Deze werf is één van de 23 grote werven dit jaar. Goed voor 137 km autosnelweg die wordt aangepakt.”

 

Vlaams minister-president Kris Peeters: “Vanuit het Hermesfonds heb ik een bedrag van 2,5 miljoen euro vrijgemaakt om bij te dragen tot de betaling van de schaduwtol voor het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, en dit voor de duur van de werken aan de N49. Door deze samenwerking tussen het Hermesfonds en het Agentschap Wegen en Verkeer zal deze minder hinder maatregel sterk bijdragen tot het wegwerken van de filedruk in het Antwerpse en ten bate van de toegankelijkheid van de Antwerpse haven.

Ook al zijn het uiteraard geen normale verkeersomstandigheden door de werken, toch hoop ik dat we door het tolvrij maken tijdens de spitsuren ook iets leren over de effectieve impact van zo’n maatregel op het gedrag van de automobilist en op het verkeer aan de Kennedytunnel bij extra hinder.”

 

Minder hinder aanpak

De uitvoering van wegwerkzaamheden kan niet zonder enige hinder te veroorzaken. Alles wordt er aan gedaan om die hinder zo kort en klein mogelijk te houden. Dat gebeurt onder meer door zoveel mogelijk 24u op 24u en 7 dagen op 7 te werken. Daarnaast streeft het Agentschap Wegen en Verkeer ernaar om zoveel mogelijk (versmalde) rijstroken beschikbaar te houden voor de weggebruiker. Telkens wordt de mogelijke hinder zorgvuldig onder de loep genomen.

 

Het is essentieel om goede informatie aan de weggebruikers te verstrekken. Alle grote werven op autosnelwegen worden uitvoerig besproken op het protocol Minder Hinder. Dat is een protocoloverleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer, het Vlaams Verkeerscentrum en vertegenwoordigers van de weggebruikers, de transportsector en de werkgever- en werknemersorganisaties: Touring, VAB, Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra, UPTR, Unizo, Voka, NSZ en NAVB.

 

Het protocoloverleg zorgde er eveneens voor dat de planning van de werken op de E34 tussen Zwijndrecht en Melsele, de werken op de E17 van de Antwerpse Ring tot Kruibeke goed op elkaar werden afgestemd.

 

Structureel onderhoud E34/N49 van Melsele tot Antwerpen Linkeroever (richting Antwerpen) Werken in vier opeenvolgende fasen

De E34/N49 krijgt een heel nieuw wegdek. De werken starten op zaterdag 3 mei en duren tot eind juni en ze verlopen in 4 fasen. Tijdens de eerste drie fasen blijft de E34/N49 richting Antwerpen altijd open, maar beschikt het verkeer ter hoogte van de werf in beide richtingen maar over één rijstrook. Enkele op- en afritten gaan ook tijdelijk dicht. Samengevat geldt tijdens de eerste drie fasen deze verkeerssituatie:

 

•        Op de E34/N49 is altijd in beide richtingen één rijstrook beschikbaar.

•        De oprit Melsele in de richting van Antwerpen is dicht. De afrit blijft wel open. Verkeer vanuit Melsele naar Antwerpen rijdt via Zwijndrecht.

•        De oprit naar de E34/N49 richting Zelzate vanaf de Charles De Costerlaan (N49a) op Linkeroever blijft open, maar het verkeer wordt meteen daarna via de afrit Waaslandhaven-Oost op de Keetberglaan (parallelweg naast de E34/N49) en de Steenlandlaan gebracht om verderop via het complex Waaslandhaven-Zuid op de R2 te komen en vanaf daar de rit voort te zetten in de gewenste richting.

•        De afrit Waaslandhaven-Oost (naar de Keetberglaan) is afgesloten voor het verkeer komende van de Antwerpse Ring (R1) of van de E17. Dat wordt omgeleid naar de Waaslandhaven via het complex Beveren en de R2.

•        De Zaveldam in Melsele wordt tijdelijk afgesloten om sluipverkeer in de dorpskernen van Melsele en Zwijndrecht te vermijden. De politie zal extra controles houden in de buurt van de Zaveldam.

 

Tijdens de vierde en laatste fase wordt de E34/N49 in Beveren volledig afgesloten in de richting van Antwerpen en wordt het verkeer omgeleid. Het verkeer richting Zelzate ondervindt geen hinder meer. De zeer korte vierde fase blijft beperkt tot een weekend.

 

Blijf op de hoogte van de werken

Wie op de hoogte wil blijven van de werken op de E34/N49 kan zich inschrijven voor een digitale nieuwsbrief, via www.wegenenverkeer.be/E34-N49 .Wanneer er relevant nieuws te melden valt (bijvoorbeeld een fasewissel) zal het Agentschap Wegen en Verkeer een korte mail sturen.

 

Persinfo:

Luc De Seranno

Woordvoerder Vlaams minister-president Kris Peeters

Persdienst.peeters@vlaanderen.be

 

Katrien Rosseel

Woordvoerder Vlaams minister Hilde Crevits

persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream