22 december 2017

Lijsttrekkers in de clinch

 

BRUGGE. Er is hoop voor de Brugse democratie, want van een voorakkoord tussen CD&V, SP.A en Open VLD is er geen sprake. Dat bleek duidelijk uit de vurige, weinig vredevolle en soms zelfs bitsige toon van het Kerstgesprek tussen de lijsttrekkers.

Tien maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen nodigden wij Renaat Landuyt, Dirk De fauw, Mercedes Van Volcem, Pol Van Den Driessche, Raf Reuse en Stefaan Sintobin uit om de degens te kruisen bij D’s Deldycke traiteurs in de Wollestraat. De lijsttrekkers mochten elk een nieuwjaarswens uiten en zelf een vraag afvuren op een politieke tegenstrever naar keuze.

Stefaan Sintobin: “Pol is kandidaat-burgemeester en zijn partij hengelt naar de steun van zo veel mogelijk kiezers, dus ook de kiezers van het Vlaams Belang. Bent u van plan om het cordon sanitaire te doorbreken en met ons te praten? Ik ben niet de politicus die eeuwig in de oppositie wenst te blijven, ik wil mijn verantwoordelijkheid opnemen. Is N-VA, de partij die het dichtst bij ons staat, bereid om met VB te onderhandelen om samen in de meerderheid te stappen?

Pol Van Den Driessche: “Wij willen met iedereen praten, maar gaan niet in coalitie met extreme partijen. Noch met PVDA, noch met Vlaams Belang. Het grote verschil is dat N-VA pleit voor een inclusief nationalisme: wie hier komt werken, zich integreert, onze wetten respecteert en vooral ook de taal leert, is welkom. Het Vlaams Belang daarentegen wil mensen met een ander geloof buiten gooien. Uw boegbeeld Filip Dewinter wil alle moslims op rubberbootjes zetten en Europa laten buitenvaren.”

Stefaan Sintobin: “Vlaams Belang is meer dan Filip Dewinter.”

Pol Van Den Driessche: “Gooi hem dan buiten!”

Stefaan Sintobin: “Mag ik u herinneren aan de uitspraken van bekend N-VA’er, die in Kinderen van de collaboratie stelde dat de Joden parasieten zijn? Het VB-programma is in dertig jaar tijd geëvolueerd. Wij houden er rekening mee dat een maatschappij met alleen autochtone Vlamingen niet meer mogelijk is. Maar hoe meer allochtonen, hoe minder kans dat ze zich integreren. Wij kanten ons tegen massale immigratie.”

Pol Van Den Driessche: “Daarom valt u in uw ledenblaadje alle partijen aan die aanwezig waren op het Suikerfeest in Brugge? Ik ontmoette die avond vooral mensen die perfect geïntegreerd zijn!”

Dirk De fauw: “Mag ik er even op wijzen dat een N-VA-kandidaat vorige week fake news de wereld instuurde en beweerde dat ik als OCMW-voorzitter persoonlijk verantwoordelijk ben voor het aantrekken van vluchtelingen? De lokale opvanginitiatieven (LOI’s) worden opgericht op vraag én op kosten van Theo Francken. Van alle vluchtelingen zijn er amper 221 in Brugge blijven wonen. Onze stad is te duur...”

Pol Van Den Driessche: “De cijfers spreken boekdelen: Antwerpen heeft 22 lokale opvanginitiatieven, het socialistische Oostende zelfs 0 en Brugge is koploper met 95 LOI’s!”

Raf Reuse: “Ik ben er trots op dat Brugge de meest solidaire stad is. N-VA is op het vlak van migratie een lightversie van het VB!”

Stefaan Sintobin: “Een derde van de kinderen die in Brugge geboren wordt, groeit op in een gezin waar een van beide ouders geen Nederlands praat. Dat is alarmerend. We moeten nu een goed beleid voeren, om te vermijden dat we in de toekomst dezelfde problemen krijgen als in onze grootsteden. Een Frans spreekwoord zegt: Gouverner c’est prévoir !”

Dirk De fauw: “U gooit alles op een hoopje. De grootste groep buitenlanders in Brugge zijn de Nederlanders, gevolgd door de Polen! Bent u zo bang van enkele Hollanders? Overigens komt mijn schoondochter uit Kroatië. Haar vader is in 1993 tijdens de oorlog met zijn gezin gevlucht naar hier. Mijn schoondochter heeft rechten gestudeerd en werkt nu bij een gerenommeerd advocatenbureau. Moet ik haar nu terugsturen naar Kroatië? En wat met de Syriërs? Die oorlog duurt daar al zes jaar. Moeten Syriërs met kinderen na al die jaren terug naar hun land?”

Raf Reuse : “Men vergeet dat 95 procent van de Syriërs in de regio opgevangen wordt: het piepkleine Libanon wordt overspoeld, wij niet!”

Mercedes Van Volcem: “Mijn partijgenoot Bart Somers bewijst in Mechelen dat integratie kan slagen. Maar we moeten sommige problemen durven benoemen. Erop toezien dat ook kinderen van migranten naar school gaan en niet spijbelen. Zo ontstaan problemen. Maar je kunt allochtonen niet meer wegdenken uit onze samenleving. Wie denk je dat er in de keukens van de meeste restaurants in Brugge werken?”

***

Mercedes Van Volcem: “Ik heb een vraagje voor de burgemeester: waarom is de coördinatie bij openbare werken zo slecht en worden meerdere straten tegelijkertijd voor het verkeer afgesloten?”

Renaat Landuyt: “Sinds drie jaar zijn we inzake openbare werken aan een inhaalbeweging toe, na jaren van stilstand. Wij zorgen ervoor dat al hetgeen indertijd al door minister Hilde Crevits beslist werd, nu uitgevoerd wordt. Door de Boeveriepoort vier maanden af te sluiten hebben wij twee jaar tijd gewonnen. In het begin van de legislatuur beweerde de oppositie dat er niks gebeurt, nu klaagt men over te veel werken. Maar wees niet ongerust: ‘t Zand zal vanaf deze zomer even mooi zijn als de heraangelegde Geldmuntstraat!”

Dirk De fauw: “Je kunt alles plannen en coördineren, maar dan krijg je plots een kapotte Kruispoortbrug en loopt alles in het honderd.”

Stefaan Sintobin: “Het probleem is dat de Brugse burgemeester overhoop ligt met de Vlaamse regering. Dat is slecht voor Brugge; er moet meer samenwerking zijn tussen beide overheden. De discussie over De Lijn en kleinere bussen is ontaard in een verbale oorlog tussen Renaat Landuyt en Ben Weyts.”

Renaat Landuyt: “Als stad ben je niet aan zet. Het perverse is dat de nieuwe brug aan Steenbrugge en zelfs de Dampoortsluis er al lang hadden kunnen liggen. Vergelijk eens met wat er aan Antwerpen besteed wordt qua openbare werken. En wat de kleine bussen betreft: de Brugse gemeenteraad is unaniem voorstander, maar de minister zegt neen! Maar we zullen het zelf doen!”

Stefaan Sintobin: “Drie kleine pendelbussen zullen het mobiliteitsprobleem niet oplossen.”

Dirk De fauw: “Met ons proefproject willen we stap voor stap bewijzen dat het wel lukt. Dan zal De Lijn inzien dat ze haar visie moet veranderen.”

Mercedes Van Volcem: “De Lijn houdt vooral rekening met cijfers: ze wil zo veel mogelijk passagiers op haar bussen. Dat staat soms haaks op de leefbaarheid van Brugge.”

Pol Van Den Driessche: “De stad wil niet plooien voor De Lijn en omgekeerd evenmin. Als kleuters op de speelkoer. Er zou beter een intendant aangesteld worden om die ruzie te beëindigen.”

Renaat Landuyt: “Met een N-VA’er als burgemeester zullen alle problemen opgelost zijn. (lacht) We hebben geen intendant nodig, wel een goede minister. Ben Weyts heeft nog niks gedaan voor West-Vlaanderen.”

Pol Van Den Driessche: (na enig opzoekingswerk) “Brugge heeft dankzij de Vlaamse overheid voor 17,5 miljoen euro aan werken aan wegen en fietspaden kunnen uitvoeren. En dan spreek ik nog niet over de A11, goed voor 674 miljoen euro.”

Dirk De fauw: “In de periode 1994-2000had Brugge al een akkoord met Oostkamp over een nieuwe brug in Steenbrugge. Maar door voortdurend nieuwe studies te bestellen heeft de minister het dossier jarenlang uitgesteld. Sommige studiebureaus hebben al veel geld verdiend.”

Mercedes Van Volcem: “De stad heeft in andere dossiers ook al veel studies besteld. Denk maar aan het horecabeleidsplan of de ontwikkeling van de Jan Breydelsite. Of het strategisch beleidsplan voor toerisme. Al die studies wijzen op één ding: de huidige meerderheid komt niet met elkaar overeen!”

Dirk De fauw: “Brugge heeft jarenlang stilgelegen, omdat de huidige coalitie met niks is moeten starten. Er lagen geen plannen meer in de lade. Alles was uitgevoerd. Mercedes heeft overigens veel rup’s opgemaakt voor private projectontwikkelaars! Als ik in 2019 burgemeester word, zal ik veel kunnen uitvoeren, dankzij de aanzet die wij nu gegeven hebben voor een aantal grote dossiers...”

Mercedes Van Volcem: “U bedoelt veel lintjes knippen! U zegt dus dat Patrick Moenaert voor u niks voorbereid heeft? Indien u de poten onder zijn stoel niet afgezaagd had, had hij wel iets nagelaten voor u! Mag ik er even op wijzen dat ik als voormalig schepen voor ruimtelijke ordening 26 ruimtelijke uitvoeringsplannen klaar had die konden uitgevoerd worden? Nu worden met veel poeha mijn plannen voor de Koning Albertlaan aangekondigd. Het enige nieuwe aan dit bestuur is het plan om de oude vismijnsite om te vormen in appartementen. Wie helpt er nu de private projectontwikkelaars een handje?”

Stefaan Sintobin: “Ik krijg nu toch wel de indruk dat er geen voorakkoord is tussen Open VLD, CD&V en SP.A...”

Pol Van Den Driessche: “Tenzij er hier vanavond zeer goed geacteerd wordt...”

***

Pol Van Den Driessche : “Dirk beweert dat hij ook inzet op ondernemers en zelfstandigen. Maar aan lokale economie spendeert de stad amper 745.000 euro, waarvan de helft dan nog aan sociale economie. Dat is amper 0,3 procent van het stadsbudget! Voor het overige worden de middenstanders gepest: ze mogen geen terrassen zetten of geen bootje afhuren voor privégebruik. Geef het toch eindelijk eens toe: CD&V is in Brugge synoniem voor het ACW, de Beweging.net.”

Dirk De fauw: “U hebt slechts een beperkt idee over lokale economie. Dat houdt meer in dan steun verlenen aan de bakker en de beenhouwer. Het gaat om nieuwe bedrijventerreinen creëren, maar ook om extra toeristen te lokken met een expohal. Zo komt er meer volk naar Brugge en floreren ook de handelaars.”

Stefaan Sintobin: “Toeristen zijn een zegen voor Brugge, maar je moet ook rekening houden met de leefbaarheid voor de Bruggelingen. We mogen niet dezelfde weg opgaan als Barcelona, Venetië of Amsterdam.”

Renaat Landuyt: “De toeristische diensten van Barcelona, Amsterdam en Parijs vragen ons om raad en proberen het goede voorbeeld van Brugge te volgen. Bij ons is het protest van SOS voor een leefbaar Brugge weggeëbd. Uit een studie blijkt dat het draagvlak voor toerisme heel groot is. Barcelona probeert nu de hotelstop in te voeren, die wij al sinds de vorige eeuw hanteren. We zijn de eerste stad die regels opstelt voor gidsen. In de binnenstad mag men van woonhuizen geen vakantiewoning maken. Maar we stellen sinds kort vast dat in de rand huizen worden opgekocht om er vakantieverblijven van te maken. Dat verhoogt de prijzen van de huizen. We zullen onze regels moeten uitbreiden. Wij laten niet toe dat Brugge geëxploiteerd wordt. De stad moet leefbaar blijven. We zorgen dat Brugge gezellig wordt voor de Bruggelingen, dan komen de bezoekers automatisch. En ‘t zijn de bezoekers die met hun tickets onze nieuwe expohal zullen betalen.”

Mercedes Van Volcem: “Ik zie het toerisme als iets positiefs voor Brugge, maar er hapert toch wat aan het handelsbeleid voor de binnenstad. Door functiewijzigingen van handelspanden niet toe te laten, als er in bepaalde straten al veel winkels of restaurants zijn, rem je jonge ondernemers af. Een bierwinkel zou bijvoorbeeld niet mogen omgevormd worden tot een restaurant. En in de zijstraten van de poortstraten zou er geen handel mogen komen. Ik stel vast dat de burgemeester omringd wordt door zwakke politici. Er zijn te veel schepenen met te weinig dossierkennis!”

Dirk De fauw: “Als je in de zijstraten handel toelaat, komt de woonfunctie van de binnenstad in het gedrang. Het wordt wel een groot probleem om ons nieuw reglement voor de handel in de binnenstad juridisch afdwingbaar te maken.”

Mercedes Van Volcem: “Als je al langer bepaald had dat er op de Markt enkel kwalitatieve handel mogelijk was, had je daar geen Kruidvat of Sissy Boy. Jullie hebben er bewust voor gekozen om mij er niet bij te hebben en zitten nu in de problemen. In feite zou je de schepen van ruimtelijke ordening ook moeten bevoegd maken voor lokale economie. Die kan dan de juiste ondernemers aantrekken naar Brugge.”

***

Raf Reuse: “Kunnen we het over een andere miskleun hebben? ‘t Zand! De marktkramers klagen steen en been. De bewegwijzering is slecht. Brugges grootste plein is momenteel een mountainbikeparcours, je moet eerst een cursus veldrijden volgen met al die modder.”

Mercedes Van Volcem: “Wie uit de Boeveriestraat komt, weet niet welk parcours hij moet volgen bij deze werken.”

Renaat Landuyt: “Voor alle werken publiceren we een folder met de bewegwijzering. Het is frustrerend dat niemand die folder leest. En het ontgoochelt mij dat Groen zaagt over modder. Bij de heraanleg van een plein moet je een put graven en heb je onvermijdelijk modder! Werken zorgen nu eenmaal voor wat vuiligheid.”

Stefaan Sintobin: “De toestand is er gevaarlijk voor fietsers en voetgangers.”

Renaat Landuyt: “Echt? Er is nog geen enkel ongeval gebeurd. Je kunt zo over alles zagen.”

Pol Van Den Driesche: “Ook over het Huis van de Bruggeling zijn er veel klachten. Terecht. Dat is een echt foute beslissing. Je moet de stadsdiensten in de binnenstad houden. Nu wordt een Camelot voor 776.000 euro per jaar gehuurd, op de plek waar Mediamarkt weggevlucht is. Er staan emmers met water wegens lekken aan het dak. De autoparking en de fietsenstallingen aan het station staan al vol, het Huis van de Bruggeling is dus slecht bereikbaar.”

Stefaan Sintobin: “Voor de oudere mensen uit de binnenstad is het een hele lijdensweg om er te geraken.”

Mercedes Van Volcem: “De stad had het gebouw moeten kopen. Zelf heb ik nooit achter dat project gestaan. Er zijn al zo veel files aan het station. Ik mis een visie, hetzelfde geldt voor de locatie van de nieuwe beurshal.”

Raf Reuse: “CD&V is blijkbaar de partij die projectontwikkelaars op hun wenken bedient. Kijk ook maar naar het dossier van de Ryelandtzaal. Een belangrijke culturele zaal dreigt voor een appel en een ei opgeofferd te worden voor de bouw van appartementen!”

Dirk De fauw: “Er is nog geen beslissing over de Ryelandtzaal.”

Renaat Landuuyt: “Drie legislaturen lang was er geen oplossing voor een aantal grote dossiers. Achttien jaar lang werd erover gepalaverd. Wij doen het tenminste: er zijn eindelijk beslissingen genomen over een congreszaal, een exporuimte en een centrale stadsadministratie. Nu is er geen discussie meer, alles ligt vast tot in 2021. Dat is een mooi cadeau voor de volgende burgemeester.”

Raf Reuse: “Geef toch toe dat Brugge de Ryelandtzaal voor 450.000 euro wil verkopen!”

Renaat Landuyt: “Er zijn onderhandelingen bezig over de herwaardering van de hele site in de Ezelstraat. De Ryelandtzaal maakt historisch deel uit van een groter geheel. Dat opnieuw samenbrengen is geen foute keuze. We moeten onze geschiedenis koesteren. Zelfs als het gebouw verkocht wordt, blijft dit erfgoed evenzeer bewaakt.”

Raf Reuse: “Dat zegt een socialist!”

 

Door Stefan Vankerkhoven

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream