2 maart 2018

Little Britain in het Vlaamse onderwijs

 

Een belangrijke reden waarom ouders kamperen, is het kwaliteitsverschil tussen scholen. In landen waar onderwijs centraal georganiseerd wordt en wordt ingezet op de professionalisering van leerkracht en directie, heb je zulke scenario's na enkele jaren niet meer.

Daar staan wij ver vanaf. Een steeds groter wordende versnippering qua studierichtingen verhoogt de planlast, maar bevordert niet noodzakelijk de kwaliteit van ons onderwijs. Een sociale mix is belangrijk, maar in een onderwijslandschap waar kwaliteit geen garantie is, is de vrije schoolkeuze nog belangrijker.

Mijn zoon is helaas het 'slachtoffer' van het centraal inschrijfsysteem. Ik heb hem ingeschreven, maar heb geen idee of hij een plek zal hebben. Die keuze is niet aan ons. Een computer zal beslissen over de toekomst van mijn kind. Ik moest meerdere schoolkeuzes opgeven, maar die heb ik niet. Ik kies bewust voor een steinerschool met een specifiek onderwijstraject dat nergens anders wordt aangeboden.

Ik ben voor een sociale mix, maar als ouders en kinderen kiezen voor een specifiek project, mogen ze niet gedwongen worden een andere school te 'kiezen'. Scholen moeten extra geld krijgen, zodat elk kind ongeacht zijn afkomst, dat onderwijsproject kan en mag volgen.

Een financiering gebaseerd op het aantal voorinschrijvingen in de voorkeurschool zou voorkomen dat kinderen uit de boot vallen. Dan vervalt meteen ook de noodzaak voor een vereenvoudiging van het aanmeldsysteem, zoals minister Hilde Crevits (CD&V) voorstelt (DS 1 maart), en is de vrije schoolkeuze gegarandeerd.

Het tekort aan plaats, zeker in Antwerpen en Gent, is een oud zeer dat door de verschillende koepels herhaaldelijk werd gemeld aan de overheid. Die negeerde die bezorgdheden. Ondertussen stevenen we af op een gigantisch lerarentekort, maar opnieuw weigert de overheid in actie te schieten.

In een land waarin iedere geboorte wordt geregistreerd en ieder gezin een domicilieadres moet hebben, kan het niet zo moeilijk zijn om op voorhand de nodige ruimte, middelen en leerkrachten in te schatten. Ze kunnen op basis van de individuele schoolkeuze toegekend worden aan de scholen per inschrijving.

Zowel het plaats- als lerarentekort is het resultaat van een traag en star overheidsapparaat dat zijn prioriteiten niet meer kent en onze grondrechten niet meer respecteert. Ondertussen wacht ik af of ik werkelijk naar het Grondwettelijk Hof moet stappen om die laatste te vrijwaren. Want daar zal je mij vinden, if the computer says no.

Sara De Mulder

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream