11 januari 2008

Luchthaven Kortrijk-Wevelgem:Vlaanderen staat in voor het onderhoud van de nieuwe startbaanverlichting

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
11 januari 2008
 
 
Vlaanderen staat in voor het onderhoud van de nieuwe startbaanverlichting
 
 
Vlaams minister Hilde Crevits heeft aan de luchthaven Kortrijk-Wevelgem toegezegd dat de Vlaamse overheid zal instaan voor het onderhoud van de startbaanverlichting en van andere specifieke elektromechanische uitrustingen op de luchthaven. Deze startbaanverlichting is een vrij complex systeem dat een adequaat nazicht en onderhoud vereist. Daarnaast trekt Vlaams minister Crevits jaarlijks 764.000 euro voor safety and security van de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Op deze manier wil de Vlaamse overheid deze economische poort de kosten van luchthavenbeveiliging en luchtvaartveiligheid blijven dragen.
 
De Vlaamse Regering keurde op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits op 28 september 2007 een voorontwerp van decreet goed dat een nieuwe beheersvorm voor de luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem mogelijk maakt. Deze beheersvorm zal er in bestaan dat de basisinfrastructuur in handen komt van een NV van publiekrecht.
 
Bovenop de bestaande reguliere middelen voor de regionale luchthavens wordt er aldus voor de basisinfrastructuur van de regionale luchthavens in 2008 bijkomend nog eens 22 miljoen euro uitgetrokken als kapitaalinjectie. De exploitatie wordt overgedragen aan geïnteresseerde publieke en private partners. De Vlaamse overheid zal voor deze economische poorten de kosten van luchthavenbeveiliging en luchtvaartveiligheid blijven dragen. Voor safety and security van de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem trekt het Vlaams Gewest jaarlijks 764.000 euro uit.
 
Het voorontwerp van decreet werd inmiddels voorgelegd voor advies aan de Raad van State en de SERV. Eind 2007 werden deze adviezen afgeleverd, daarnaast wordt met de lokale partners voor de LOM Kortrijk-Wevelgem (WIV, Leiedal, de provincie en de gemeenten Kortrijk en Wevelgem) overlegd met betrekking tot de inbreng en hun rol.
 
In deze optiek brengt minister Hilde Crevits vandaag dan ook een plaatsbezoek aan de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Voor de oprichting van de nieuwe beheersstructuur zijn nog een aantal stappen te ondernemen. Na akkoord van de Vlaamse regering zal het ontwerpdecreet worden ingediend voor parlementaire behandeling. Gelijktijdig wordt het selectiedossier opgemaakt en het bestek uitgewerkt. Onmiddellijk na de parlementaire behandeling kunnen de concrete onderhandelingen met LEM-kandidaten worden aangevat. Deze onderhandelingen moeten leiden tot de oprichting van de nieuwe structuur tegen eind 2008.
 
Daarnaast werd In 2006 en 2007 een budget van 1,5 miljoen euro door de Vlaamse regering voor de luchthaven Kortrijk–Wevelgem uitgetrokken. Met deze middelen werd onder meer een nieuwe startbaanverlichting geïnstalleerd.  Door deze startbaanverlichting werd aan de voorschriften van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO voldaan om zo het vereiste luchthavencertificaat te bekomen. Deze startbaanverlichting is een vrij complex systeem dat een adequaat nazicht en onderhoud vereist. Dit project werd uitgevoerd in samenhang met de overlaging van de startbaan, gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen.
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream