18 juni 2017

Meer kansen op de arbeidsmarkt: 8 op de 10 diploma’s van vluchtelingen worden erkend.

 

Vorig jaar steeg het aantal aanvragen en erkenningsbeslissingen van vluchtelingen om hun diploma te laten erkennen bij NARIC. Dat is de dienst die de waarde van buitenlandse diploma’s in Vlaanderen onderzoekt en erkent. In 2016 werden er voor 512 dossiers van vluchtelingen een beslissing genomen. Daarvan kreeg bijna 8 op 10 een positieve beoordeling. Wie een officiële erkenningsbeslissing in handen heeft, vindt gemakkelijker aansluiting op de Vlaamse arbeidsmarkt.

NARIC-Vlaanderen, een onderdeel van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming, staat in voor de erkenning van buitenlandse studiebewijzen. Zij gaan na in welke mate een buitenlands diploma overeenkomt met een Vlaams diploma. Dit gebeurt voor studiebewijzen uit het hoger onderwijs, volwassenen­onderwijs en secundair onderwijs. De aanvrager kan een procedure starten:

-      

Om het onderwijsniveau te erkennen (bijv. niveau secundair onderwijs, niveau ‘bachelor’, niveau ‘master’).

-      

Of om de volledige gelijkwaardigheid te laten onderzoeken (bijv. of het diploma effectief om een ingenieursopleiding of een opleiding tot verpleegkundige gaat).

Stijgend aantal aanvragen

NARIC-Vlaanderen ontving in 2016 4354 aanvragen tot erkenning van één of meerdere buitenlandse diploma’s. In 2015 waren dit er 3746. Een stijging met 16% (608 aanvragen). Meer dan 1 op 5 van deze aanvragen (965) werden ingediend door erkende vluchtelingen, asielzoekers en subsidiair beschermden. Dit komt neer op gemiddeld 80 aanvragen van vluchtelingen per maand. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen ontving NARIC 482 aanvragen van vluchtelingen. In 2014 waren dat er slechts 317 en in 2013 slechts 236. 

Omdat vluchtelingen veelal niet alle benodigde documenten kunnen voorleggen, start NARIC voor hen een aangepaste procedure op.

Daarbij mogen zij een onvolledig dossier indienen. Een erkenningsprocedure bij NARIC is voor vluchtelingen gratis. In totaal dienden 882 vluchtelingen waarvan 675 mannen en 207 vrouwen één of meerdere aanvragen in voor de erkenning van een buitenlands diploma. De top 3 van landen waaruit aanvragen worden ontvangen zijn Syrië (357), Irak (185) en Palestina (59).

Stijgend aantal erkenningen

Niet alleen het aantal aanvragen steeg, ook kregen meer dossiers een positieve beoordeling.  In 2016 werd er voor 512 dossiers van vluchtelingen een beslissing genomen. Daarvan kreeg bijna 8 op de 10 een positieve beoordeling (394 dossiers) wat inhoudt dat de aanvrager de gelijkwaardigheid krijgt waarnaar hij gevraagd heeft of waarvoor het dossier initieel onderzocht werd. 33 aanvragen werden negatief beoordeeld en 85 kregen een ‘andere’ beslissing. Dat houdt in dat iemand een gelijkwaardigheid krijgt met een ander studiebewijs of graad dan initieel aangevraagd of onderzocht. Bijvoorbeeld iemand vraagt een gelijkwaardigheid met een master maar krijgt een gelijkwaardigheid met een bachelor.

In 2015 waren er 91 positief. 32 negatief en 268 kregen een andere beoordeling. In 2015 dienden vluchtelingen vaak een aanvraag in voor de volledige gelijkwaardigheid terwijl het dossier onmogelijk te beoordelen was omwille van het beperkt aantal documenten. Deze aanvragers kregen  wel meestal een niveaugelijkwaardigheid. Voor een werkgever is het vaak voldoende om te weten of een potentiële werknemer zijn diploma werkelijk behaald heeft en op welk niveau hij de werknemer kan inzetten. Veel vacatures vragen ook naar ‘bachelors’ of ‘masters’ in het algemeen. NARIC zette daarom meer in op het bekendheid maken van de niveau-erkenning. Dat gaat vlotter en er zijn minder documenten nodig dan bij een onderzoek naar de gelijkwaardigheid met een specifiek studiebewijs. Ook in het kader van de vluchtelingencrisis is dit een belangrijke procedure.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De erkenning van buitenlandse diploma’s is een belangrijke hefboom voor integratie en tewerkstelling. De kansen op een job stijgen voor een Iraanse verpleegster of een Syrische ingenieur wanneer hun diploma ook hier erkend wordt. Steeds meer mensen vinden dan ook de weg naar NARIC. Dat is een goede zaak, want onze Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan elk talent. Zo geven we heel wat mensen nieuwe toekomstperspectieven en erkenning voor hun kennen en kunnen. Werkgevers krijgen een beter zicht op wat (potentiële) werknemers in hun mars hebben en het onderwijs wordt toegankelijker en kan gerichter leertrajecten opzetten voor studenten.” hebben en het onderwijs wordt toegankelijker en kan gerichter leertrajecten opzetten voor studenten.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream