17 mei 2017

Meer meisjes kiezen voor techniek en wetenschappen

 

Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een STEM-actieplan uit tot 2020. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Doel is om meer jongeren aan te trekken en positief te motiveren voor wetenschappelijke en technische studierichtingen en beroepen. Dit beantwoordt aan de behoeften van de kennissamenleving en de arbeidsmarkt. Wie kiest voor STEM, kiest voor de toekomst.  Om zicht te krijgen op de vorderingen die worden gemaakt, werd de STEM-monitor ontwikkeld. Hiermee wordt er aan de hand van een aantal kerndoelstellingen de evolutie sinds 2010-2011 (nulmeting) opgevolgd in de STEM-studierichtingen.

Interesse voor STEM stijgt

Uit de nieuwe STEM-monitor 2017 blijkt dat meer meisjes in het secundair onderwijs kiezen voor techniek en wetenschappen. Het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen in de 3de graad secundair onderwijs bedraagt voor het schooljaar 2015-2016 30,10% tegenover 27,40% in het schooljaar 2010-2011. Als dit groeitempo wordt aangehouden, is de ambitieuze doelstelling van 33,33% aandeel STEM-meisjes in de 3de graad van het secundair onderwijs tegen 2020 haalbaar.

Vooral binnen in het aso is er een duidelijke vooruitgang waarneembaar. Voor het bso en tso,  blijkt dat de keuze voor STEM-opleidingen nog ruimte heeft voor groei. Zo is nog niet voldoende bekend dat de arbeidsmarktgerichte STEM-opleidingen in het bso en tso met zijn dubbele finaliteit (arbeidsmarkt- én doorstroomgericht) grote toekomstperspectieven biedt. Tso-opleidingen bieden interessante doorstroommogelijkheden naar het hoger onderwijs. En zijn STEM-profielen vanuit het bso zeer gegeerd op de arbeidsmarkt.

Uit de monitor blijkt ook dat meer meisjes met een STEM-diploma secundair onderwijs later kiezen voor een STEM-opleiding in het hoger onderwijs. STEM in het secundair onderwijs is met andere woorden voor steeds meer leerlingen ook een duidelijke keuze voor STEM in hun vervolgstudies. Na 5 jaar STEM-monitoring is het duidelijk dat de keuze voor een STEM-studierichting stijgt.

STEM-aanbod beter in kaart brengen

Jongeren aansporen om STEM te studeren, gebeurt op verschillende manieren. Dat demonstreren de vele STEM-academies die jongeren buiten de onderwijstijden op ongelooflijk veel manieren weten te inspireren. Het is heel belangrijk om de link tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten te versterken en een wederzijdse overdracht van ervaring en kennis te delen. Om meer jongeren, leerkrachten en ouders wegwijs te maken in het bestaande STEM-aanbod binnen onderwijs maar evengoed in de vrije tijd, verschijnt er op vraag van minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters een STEM-portaal. Een overzichtelijke website die het bestaande STEM-aanbod in kaart brengt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De specifieke aandacht voor STEM binnen ons onderwijs, maar ook buitenschools, loont. Dat meer en meer meisjes interesse hebben voor techniek en wetenschappen, kan alleen maar toegejuicht worden.  Ook met de modernisering van ons secundair onderwijs wordt er een duidelijke keuze gemaakt voor STEM als een sterk studiedomein en stimuleren we scholen om te evolueren naar campus- of domeinscholen. Een solide basis om jongeren bewust te doen kiezen en goed te oriënteren.”

 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters: “De STEM-richtingen kampen een beetje met een imagoprobleem bij meisjes. Nochtans zijn het boeiende en uitdagende richtingen mét bovendien een enorm potentieel op de arbeidsmarkt. Ik ben heel blij dat onze gezamenlijke inspanningen leiden tot een hoger aantal meisjes in de STEM-richtingen. Op deze weg moeten we verder.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream