8 maart 2018

Michel redt overleg zware beroepen

 

Premier Charles Michel (MR) haalt alles uit de kast om een akkoord over de zware beroepen te redden. Bij de N-VA zijn ze immers niet opgezet met de plannen van minister van Pensioenen Bacquelaine (MR).

Een lijst van zware beroepen vastleggen moest het sluitstuk worden van de pensioenhervormingen van de regering-Michel. Door het afbouwen van het brugpensioen en het vervroegd pensioen en het verhogen van de wettelijke pensioenleeftijd moeten we langer werken. Maar mensen met een zwaar beroep zouden vroeger kunnen stoppen.

Om te bepalen of iemand een zwaar beroep heeft, werkte minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) samen met de vakbonden criteria uit (zie inzet). Op basis daarvan zal een lijst met zware beroepen worden opgesteld. Wiens beroep daarop staat en wie voldoet aan de criteria, zal ten vroegste op zijn 60ste kunnen stoppen met werken. Het plan-Bacquelaine ligt al weken op de tafel van de federale vicepremiers, maar die slagen er niet in om tot een akkoord te komen.

Zeker voor de N-VA gaan de plannen veel te ver. De partij vreest dat ze de hele pensioenhervorming uithollen, waardoor mensen op het einde van de rit nauwelijks langer werken. De Vlaams-nationalisten leken de voorbije dagen van plan de onderhandelingen op te blazen, maar komen daar na de tussenkomst van premier Michel op terug. Zijn kabinet zat gisteren samen met dat van N-VA-vicepremier Jan Jambon om een oplossing te zoeken.

Met de lijst van zware beroepen wil Michel een geste doen aan de vakbonden. Het christelijke ACV en het liberale ACLVB hebben hun nek uitgestoken door samen met Bacquelaine te blijven onderhandelen, terwijl het socialistische ACOD aan de kant is gaan staan en staakt. Hen teleurstellen is vragen om sociale onrust en daar heeft de premier zeven maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen geen zin in.

Voorlopig spitsen de plannen van Bacquelaine zich enkel toe op de publieke sector, al is het de bedoeling om de criteria later te kopiëren naar de privésector. De lijst met zware beroepen komt in de plaats van de preferentiële tantièmes, waardoor veel ambtenaren nu vroeger kunnen stoppen met een hoger pensioen. Denk aan leerkrachten, magistraten, politieagenten of het personeel van de NMBS.

Bij de N-VA, maar ook bij Open VLD, leeft evenwel de vrees dat iedereen die vandaag een tantième heeft, ook als iemand met een zwaar beroep zal worden erkend. Extreem gevoelig ligt de job van leerkracht. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft al aangegeven dat ze die wil erkennen als een zwaar beroep, maar Open VLD lijkt daar niet voor te vinden. 'Wie echt een zware taak heeft uitgevoerd, moet - zowel in de privé als bij de overheid - vroeger kunnen stoppen', zegt liberaal Kamerlid Vincent Van Quickenborne. 'Er zijn budgettaire afspraken gemaakt en die moeten worden gerespecteerd.' Lees: dat lukt niet als alle leerkrachten hun beroep als zwaar erkend zien.

Een tweede knelpunt is het vastleggen van de leeftijd waarop iemand met een zwaar beroep mag stoppen. Afhankelijk van de zwaarte van het beroep wil Bacquelaine een loopbaanjaar als 1,05 tot 1,15 gewerkte jaren laten meetellen. Concreet: wie 39 jaar heeft gewerkt in een beroep dat als zeer zwaar wordt bestempeld, zal die als 45 gewerkte jaren kunnen meetellen. Zo'n persoon kan op zijn 60ste met pensioen.

Voor de N-VA is dat te verregaand. Bijna niemand kan vandaag op zijn 60ste stoppen en de partij ziet niet in waarom dat in de toekomst wel moet kunnen. De Vlaams-nationalisten willen een jaar voor maximaal 1,05 gewerkte jaren laten meetellen. Teruggrijpend naar het voorbeeld: 39 gewerkte jaren tellen dan maximaal als 41 jaar mee. Van Quickenborne pleit voor een tussenoplossing.

Door de demarche van Michel is het dossier in een stroomversnelling gekomen. Mogelijk wordt morgen een akkoord bereikt op een vergadering van het kernkabinet. Bij de N-VA is het gaan dagen dat geen akkoord serieuze gevolgen heeft. De invoering van de zware beroepen is gekoppeld aan de afschaffing van de preferentiële tantièmes. Als de zware beroepen er niet komen, zullen CD&V en de MR niet geneigd zijn die tantièmes af te schaffen, wat op termijn honderden miljoenen euro's meerkosten betekent.

JASPER D'HOORE

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream