5 maart 2018

Minder schooluitval. Hoera?

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) koppelt recente cijfers over schooluitval aan de aantrekkende economie. Klopt dat? In Turnhout lijken ook andere elementen een rol te spelen.

Het is altijd moeilijk om cijfers correct te interpreteren. Minister Hilde Crevits stelt vast dat meer leerlingen zonder diploma de school verlaten in regio's waarin de werkgelegenheid sterk toeneemt. In Turnhout daalt de schooluitval sterk. Gaat het hier dan slecht met de economie?

In de tabellen van de minister lezen we dat de schooluitval in Turnhout van 18% in 2011 naar 10,6% in 2016 is gedaald. De stad hanteert sinds 2014 een actieplan tegen schooluitval. Zou dat een effect hebben op de cijfers? “We hebben met de scholen, het parket, de politie en de Lokale Overlegplatformen (LOP's) een samenwerkingsverband om spijbelen snel op te merken en te reageren”, zegt onderwijs­consulente Katrien Abrams. Met andere organisaties, waarin ook de jongeren zelf zijn betrokken, wordt een plan Leerrecht uitgewerkt en veertien scholen startten een traject Warme School.

Brugfiguren

“We vinden het belangrijk dat iedereen een kwalificatie haalt. Via buurtsport, de schoolspotter, Akira en andere initiatieven voelen we wat bij de jongeren leeft en nemen dat op in het volgende beleidsplan. Turnhout zet ook brugfiguren in en financiert Arktos en Cirkant om te werken met uitvallers.”

Maar leiden deze inspanningen tot minder schooluitval? “Een op vier schoolverlaters in Turnhout komt uit het BSO”, zegt Els Dupon van 'Samen tegen Schooluitval'. Wat daar gebeurt, hangt samen met de cijfers. Ze schommelen van jaar tot jaar, zodat er niet echt een constante te vinden is. Je ziet wel een samenhang met het dalende aantal leerlingen in het deeltijds onderwijs en in Syntra.”

“Klopt”, zegt Katrien Abrams. “Het deeltijds onderwijs van het gemeenschapsonderwijs is weg uit Turnhout en ook Syntra stopte. Geven minder leerlingen in die groepen ook een daling?”

Dat kan, maar volgens Kim ­Nevelsteen van Streekplatform Kempen is het moeilijk om grote conclusies te trekken, omdat de absolute aantallen zo klein zijn. Zeggen dat er een verband is met de economie, is kort door de bocht. “Bedrijven willen toch vooral gekwalificeerde krachten. En steeds meer leerlingen hebben een individueel aangepast curriculum en behalen geen volledige kwalificatie bij uitstroom.”

Guy Van Nieuwenhuysen

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream