14 juli 2007

Minister belooft inspraak over toekomst landbouw in Postel

 

Vlaams volksvertegenwoordiger en Geels burgemeester Frans Peeters (CD&V) peilde bij kersvers Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) naar de visie van de Vlaamse regering in verband met het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan (GEB). De minister is het er mee eens dat het gemeentebestuur en andere plaatselijke betrokkenen inspraak moeten krijgen in het toekomstplan voor de landbouw in Mol-Postel. De landbouwgrond mag niet zomaar worden omgezet in heidelandschap en veengebied, vindt ook de minister.

In Postel verkeren momenteel verscheidene landbouwbedrijven in onzekerheid over hun toekomst. Samen zijn ze goed voor ruim 52 arbeidsplaatsen.

Dat de bedrijven nog geen zekerheid hebben over hun toekomst, heeft volgens minister Crevits alles te maken met hun ligging in speciale zones waar de natuur op bescherming kan rekenen.

JAM

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream