20 februari 2018

Minister beveelt onderzoek naar Joodse meisjesschool

 

Beginnende leerkrachten aan de Joodse school Benoth Jerusalem in Antwerpen mogen met hun leerlingen niet praten over voortplanting of evolutieleer. Minister van Onderwijs Crevits beveelt een onderzoek wegens inbreuken op de eindtermen.

“Leerstof. Met de leerlingen wordt niet gesproken over: seks, voortplanting, politiek, religie, racisme, persoonlijke aangelegenheden.”

Zo begint het bundel 'Richtlijnen' dat solliciterende leerkrachten krijgen van de directie van de Benoth Jerusalem school in Antwerpen. Per vak wordt dat ook gespecifieerd. Een kleine greep:

“ Biologie. Niet: evolutie (darwinisme).

Muziek. Niet: christelijke motieven, popmuziek.

Aardrijkskunde. Niet: ontstaan der aarde, heelal, jaartallen.

Literaire vakken: Niet: teksten met jongens bij meisjes en omgekeerd.

Turnen. Niet: laten knielen, vulgaire dansen.”

Benoth Jerusalem in de Breughelstraat is een Vrije Israëli­tische school voor secundair onderwijs. Er gaan enkel meisjes naar school en ook het lerarenkorps bestaat alleen maar uit vrouwen. De school is erkend door de Vlaamse overheid en krijgt dan ook subsidies.

Compleet wereldvreemd

Delphine (*) ging bij het begin van dit schooljaar in op een vacature van de VDAB voor een post als lerares bij Benoth Jerusalem. “Mijn sollicitatiegesprek werd gevoerd met de directeur van de overkoepelende Yavne-school in de Lamorinièrestraat. Dat leek me een heel goede, moderne school. Ik werd goedgekeurd en de directeur bracht me naar de meisjesschool. Daar zijn mannen niet welkom. Ook de directeur komt er slechts zelden over de vloer. Enkel de rabbijn. De school wordt geleid door de oprichtster, een tachtigjarige dame, en haar dochter. Ze gaven me een document met richtlijnen waaraan ik me als leerkracht zou moeten houden. En toen hoefde het voor mij niet meer. Elke vorm van zelfontplooiing van het kind wordt volledig afgeblokt. Honderden meisjes worden zo compleet wereldvreemd op de maatschappij losgelaten. Dat kan toch niet?”

Kinderrechten

Dat vindt ook de Antwerpse doctor in de filosofie Leni Franken. Zij is als vorser verbonden aan het Centrum Pieter Gillis van de UAntwerpen en onderzoekt er onder meer het spanningsveld tussen vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs. Leni Franken kreeg de richtlijnen in handen. “Ik maakte ze meteen over aan het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits en aan de schoolinspectie.”

“Je wéét wel dat er in sommige orthodoxe scholen niet of moeilijk gepraat wordt over seksualiteit of evolutieleer, maar deze richtlijnen tarten elke verbeelding. Vrijheid van godsdienst, akkoord, maar er is ook zoiets als respect voor de rechten van het kind om goed voorbereid te worden op de samenleving. En dan denk ik: heeft de inspectie dit gezien?”

Hiaten

Allicht niet. In 2012 werd Benoth Jerusalem doorgelicht door de Vlaamse onderwijsinspectie, zoals dat gebeurt met élke school die aanspraak maakt op subsidies. De school kreeg toen een 'beperkt gunstig advies'. Op de manier waarop de school werd bestuurd - vanuit de overkoepelende Yavne-structuur - was weinig aan te merken. Maar vooral op het vlak van evolutieleer, seksuele opvoeding en wetenschappelijke vakken constateerden de inspecteurs bij Benoth Jerusalem belangrijke 'hiaten'.

Bij een opvolgingsdoorlichting in 2015 waren die hiaten weggewerkt, oordeelde het inspectieteam. Die vaststelling klopt niet met de richtlijnen, zoals ze eind 2017 nog werden verspreid. Het lijkt dus aannemelijk dat de inspecteurs dat document niet te zien kregen, noch de mogelijkheid hadden om de inhoud van de vakken grondig te screenen.

Onderzoek

Die discrepantie is blijkbaar ook Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) niet ontgaan. “Ik heb de documenten onmiddellijk overgemaakt aan de onderwijsinspectie. De eindtermen moeten worden gerespecteerd. Zij zullen de zaak verder opvolgen”, aldus de minister.

* Een schuilnaam, op vraag van de leerkracht.

wim daeninck

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream