9 februari 2018

Minister Crevits : “Elke dag kleuteronderwijs telt”

 

Minister van Onderwijs Hilde Crevis wil meer kleuters in de klas krijgen. “Kleuters die voldoende aanwezig zijn op school hebben de beste ontwikkelingskansen”, zegt ze. Daarom krijgen alle scholen voortaan een rapport over de aanwezigheden.

West-Vlaanderen scoort goed als het gaat om kleuterparticipatie. Maar in kustgemeenten De Panne (8,8%), Oostende (8,1%), en Knokke (4,3 %) ligt de afwezigheidsgraad toch beduidend hoger dan in de rest van de provincie. De redenen daarvoor zijn nog niet meteen duidelijk. Hilde Crevits : “Het is belangrijk nu om op zoek te gaan naar de realiteit achter de cijfers. We zullen een selectie maken van gemeenten die we zullen bezoeken, waarbij we zeker ook de cijfers van de kustgemeenten willen meenemen.”

Voldoende aanwezigheid betekent vanaf 3 jaar minstens 150 halve dagen op school, vanaf 4 jaar minstens 185 en vanaf 5 jaar minstens 250. Positieve uitschieters zijn onder meer Ieper, Tielt, Waregem en Torhout, de thuisstad van minister Crevits. “Vlaanderen staat internationaal hoog aangeschreven als het over kleuterparticipatie gaat”, zegt ze. “Dat neemt niet weg dat een kleine groep kleuters te weinig aanwezig is en zo kansen mist. Om die reden zorgen we voor de beste informatie voor scholen en gemeenten zodat zij daarmee hun beleid rond kleuterparticipatie kunnen versterken en verfijnen en gerichte acties kunnen ondernemen, samen met lokale organisaties en de Huizen van het Kind. Want elke dag kleuteronderwijs telt.”

Ook onderwijsexpert Mark Van Damme van de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hamert op het belang van kleuterparticipatie. Uit een OESO-studie blijkt dat kinderen die niet naar de kleuterklas zijn gegaan, in hun latere schoolcarrière aanzienlijk meer moeilijkheden ondervinden. Zo lopen ze bijna 50% risico om als 15-jarige problemen te krijgen met wiskunde. Bij wie langer dan een jaar kleuteronderwijs kreeg, bedraagt die kans maar 17%. Dirk Van Damme zegt daarom “bezorgd” te zijn over het kleine, maar wel toenemende aantal kleuters dat niet naar school gaat. Er moet volgens hem meer geld naar kleuter- en basisonderwijs om gelijke kansen te creëren. “Hoe hoger de kleuterparticipatie, hoe lager de impact van sociale ongelijkheid, de thuistaal, de buurt, het opleidingsniveau van de ouders… Leerlingen die het optimale kleutertraject volgen, scoren op 15-jarige leeftijd duidelijk beter dan leerlingen die onvoldoende naar de kleuterschool gingen.”

Na de paasvakantie krijgen alle Vlaamse scholen een tweede rapport over de aanwezigheid van kleuters. (IN)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream