26 maart 2013

Minister Crevits bezoekt ’t Schoederkloptje in Zarren en biedt steun voor mensen in armoede met mobiliteitsproblemen

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits steunt 5 voorbeeldprojecten in Vlaanderen die mensen in armoede helpen om oplossingen te vinden voor hun mobiliteitsbeperkingen. Dat gebeurt in het kader van het actieprogramma ‘Mobikansen’. Mensen in armoede ondervinden vaak problemen om zich vlot en duurzaam te verplaatsen : soms door een gebrek aan geld, maar ook door een gebrek aan kennis en vaardigheden. Minister Crevits brengt vandaag een bezoek aan de vereniging ’t Schoederkloptje in Zarren (Kortemark) en ze luistert er naar getuigenissen van mensen in armoede. ’t Schoederkloptje krijgt steun voor het project ‘Beter Bereikbaar’, een project dat tegemoet komt aan de vervoersproblemen in deze regio in de Westhoek.

bekijk hier de foto's

Mobikansen is een project om mensen in armoede mobieler te maken. Dat is niet altijd even evident. Het doel is het gebruik van de bus, de trein, de (deel)fiets of de (deel)auto te vergroten en vormingsmogelijkheden en praktijkervaringen aan te bieden, samen met vormingswerkers en ervaringsdeskundigen in de armoede.

 

Uit een onderzoek van Mobiel 21 en het Netwerk tegen Armoede blijkt dat bijna zeven op de tien van mensen in armoede zeggen dat mobiliteit een drempel vormt bij het zoeken en vinden van werk. Ook vrijetijdsactiviteiten, boodschappen doen, medische zorg en familiebezoek lijden onder de beperkte mogelijkheid van deze doelgroep om zich vlot en duurzaam te verplaatsen. Het onderzoek is er gekomen in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.

 

Mobiliteitsbeperkingen situeren zich op het vlak van financiële noden, gevolgd door vervoersarmoede (bv. geen vlotte verbinding, geen eigen vervoermiddel), fysieke of conditionele beperkingen of een tekort aan kennis en kunde.

 

Als het over de vervoermiddelen zelf gaat, dan gaan de meeste vragen van mensen in armoede over het gebruik van de bus (84%), de trein (46%), de fiets (41%) en de auto (39%). De helft van de vragen gaat over financiële aspecten (bv. “Ik heb geld nodig voor de bus.”), terwijl de andere helft van de vragen betrekking heeft op administratie (bv. “Hoe vraag ik een abonnement aan?”), informatie (bv. “Ik begrijp de tijdstabel van de bus niet.”) of advies op maat (bv. “Hoe moet ik naar … gaan?”).

 

 

’ t Schoederkloptje Zarren

 

Het project ‘Beter Bereik’ in Zarren is één van de vijf voorbeeldprojecten in Vlaanderen die minister Hilde Crevits steunt. In Zarren situeert de problematiek van de mobiliteitsarmoede zich concreet op drie gebieden :

 

-      Mobiliteit en tewerkstelling : mobiliteit is een opstap naar werk, een goede basismobiliteit is belangrijk;

 

-      Mobiliteit en zorg : in Zarren zelf zijn er nauwelijks zorginstellingen, die zijn er wel in Diksmuide, Torhout of Roeselare;

 

-      Mobiliteit en voedselvoorziening : de voedselbank bevindt zich in Houthulst.

 

 

Er worden nu in drie strategieën voor oplossingen ontwikkeld :

 

-      De bestemmingen bij de mensen brengen : bv. een winkelbus van de voedselbank tot bij de mensen brengen, een zitdag van een zorginstelling in Zarren zelf organiseren;

 

-      De mensen naar de bestemmingen brengen : concrete mogelijkheden via de Minder Mobielen Centrale bekijken en uitbreiden waar nodig;

 

-      De mensen ondersteunen om de bestemmingen op eigen houtje te bereiken : overleg met De Lijn, infomomenten, informatie over deelsystemen zoals  deelfietsen, deelauto’s enz.

 

De volgende periode zal ’t Schoederkloptje bij de mensen in kansarmoede nagaan wat hun grootste belemmeringen of problemen zijn om zich te verplaatsen zodat ze op dat vlak sterker en zelfstandiger worden. Er wordt ook een campagnefilmpje gemaakt rond ‘Armoede op den buiten’, speciaal voor de doelgroep bestemd.

 

Evelyn Catteceur, groepsmedewerker ’t Schoederkloptje : “Als vereniging waar armen het woord nemen, vinden we het leven in armoede een groot onrecht. Hoewel armoede op het platteland minder zichtbaar is dan in de stad, vormt het toch een harde dagelijkse realiteit voor vele mensen. Zij geraken door mobiliteitsproblemen niet of moeilijk aan werk, aan de nodige gezondheidszorgen of zelfs aan voeding. We zijn blij dat we van minister Crevits en Mobiel 21 steun krijgen in onze zoektocht naar oplossingen voor deze mobiliteitsproblemen.”

 

Vlaams minister Hilde Crevits : “ Met de steun aan vijf voorbeeldprojecten in Vlaanderen geven we het thema mobiliteitsarmoede aandacht. Het doel is lokale noden en vragen vanuit de armoedeverenigingen heel concreet op een rij te zetten en om samen met de mensen in armoede effectief oplossingen te vinden. De voorbeeldprojecten moeten nadien andere verenigingen kunnen inspireren. Die oplossingen moeten de mensen in kansarmoede sterker en zelfstandiger maken, zodat ze de nodige verplaatsingen met de bus, de trein, de fiets of de (deel)auto kunnen doen. Als dat niet lukt, wordt er naar andere oplossingen gezocht.”

 

Persinfo:

Katrien Rosseel

Persadviseur Vlaams minister Hilde Crevits

persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream