5 december 2012

Minister Crevits keurt heraanleg doortocht Ingooigem goed

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de budgetten voor de vernieuwing van de doortocht van Ingooigem bij Anzegem goedgekeurd. De gewestweg N36 wordt er vernieuwd en er komen veilige fietspaden. De start van de werkzaamheden is in mei 2013 gepland. De geraamde kostprijs bedraagt 1,5 miljoen euro.

De N36 is de gewestweg die door het centrum van Ingooigem (Anzegem) loopt. De geplande werken omvatten de aanleg van nieuwe rioleringen, een nieuw wegdek en veilige fietspaden. De bedoeling is de verkeersveiligheid en -leefbaarheid te verhogen.

De bebouwde kom van Ingooigem op de N36 zal met verkeerspoorten aangegeven worden ter hoogte van de Schellebellestraat (kant Vichte) en het provinciaal museum Lijsternest (kant Tiegem). Ter hoogte van de verkeerspoorten komen er veilige fietsoversteekplaatsen van de enkelrichtingsfietspaden naar de vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden. Binnen de bebouwde kom komen er verhoogd aanliggende fietspaden aan beide zijden van minstens 1,5 m breed. Ook de wegverlichting wordt vernieuwd.

De start van de werkzaamheden is gepland in mei volgend jaar. Geschat wordt dat de werkzaamheden anderhalf jaar zullen duren. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal via informatievergaderingen de inwoners en de winkeliers op de hoogte brengen. De bereikbaarheidsadviseur is ook mee ingeschakeld. Voor de wegwerkzaamheden en de aanleg van de fietspaden wordt de kostprijs op 1,5 miljoen euro geraamd.

Vlaams minister Hilde Crevits : “De geplande werkzaamheden in Ingooigem zullen de verkeersveiligheid en de –leefbaarheid verhogen. De aanleg van verhoogde fietspaden is belangrijk voor de kinderen die in de gemeente school lopen, voor zij die met de fiets naar het werk rijden en voor de vele recreanten en wielertoeristen die in deze regio komen fietsen. De werken zijn ingrijpend en zullen een tijd duren. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de bevolking goed informeren over het verloop van de  werken.”

Persinfo:

Katrien Rosseel

Persadviseur Vlaams minister Hilde Crevits

persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream