28 januari 2015

Minister Crevits leert brugfiguren kennen in O.L.V.-college

 

Crevits wilde het verhaal van de brugfiguren zelf horen, onder meer na de studies die aantonen dat nog te veel ouders hun kinderen in grote steden niet of pas op latere leeftijd naar de kleuterschool sturen. Gent startte een project met brugfiguren, mensen die bemiddelen tussen scholen en ouders en helpen om mensen te overtuigen om hun kinderen naar school te sturen. Er zijn 38 brugfiguren momenteel, waarvan twee in het O.L.V.-college.

Crevits sprak een ochtend lang met directie en brugfiguren. 'Dit is een oogopener geweest. In deze school is één leerling op twee Belg. Hier zijn 34 nationaliteiten. Dan is meteen duidelijk welk werk de brugfiguren hier moeten verrichten. Ik wil kijken hoe de departementen van Onderwijs en Welzijn kunnen bijspringen, zodat scholen zich volop met hun hoofdopdracht kunnen bezighouden: onderwijzen.'

Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) vroeg de minister om haar budget voor ondersteunende maatregelen niet te herschikken. Zwakkere leerlingen kregen nu meer middelen toebedeeld, waarmee hun schoolachterstand kan worden weggewerkt. Crevits maakt een vast budget per leerling vrij. Omdat Gent in verhouding meer zwakke leerlingen telt, komt dat in de praktijk neer op een daling van de ondersteunende maatregelen met 30 procent.

Crevits bleef bij haar standpunt. Ze zei dat steden zelf een rol te spelen hebben in het sociaal beleid, 'en niet volledig op het budget van Onderwijs kunnen rekenen.'

Gent betaalt de brugfiguren met middelen uit het Stedenfonds (1,5 miljoen euro). De flankerende maatregelen zijn goed voor 300.000 euro. Decruynaere meldde nog dat er ook brugfiguren komen voor vier secundaire scholen. (jod)

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream