14 december 2007

Minister Crevits neemt initiatieven voor een betere toegankelijkheid van natuur en bos

 De Vlaamse Regering heeft, op voordracht van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, vandaag principieel een ontwerpbesluit goedgekeurd betreffende de toegankelijkheid van bossen en natuurgebieden. Met dit besluit worden de mogelijkheden uitgebreid voor alle vormen van “zachte recreatie” in bossen en natuurgebieden. Daarnaast trekt minister Crevits 4,3 miljoen euro uit voor de aankoop van het domein “Molenberg” te Lanaken. Tot slot voorziet ze 9,2 miljoen euro voor het landinrichtingsproject van “de Merode: prinsheerlijk platteland”.

 

“Door bossen en natuurgebieden toegankelijk te maken, laten we de Vlamingen ook daadwerkelijk genieten van de resultaten van het natuur- en bosbeleid,” benadrukt minister Hilde Crevits.

 

In de eerste plaats worden de mogelijkheden voor wandelaars uitgebreid. Ook andere vormen van niet-storende recreatie worden uitgebreid. In het bijzonder voor de jeugd worden er enkele aanknopingspunten geschapen, in de vorm van speelzones en bivakzones. Tegelijk wordt voor de beheerder/eigenaar van natuurgebieden en bossen meer duidelijkheid en rechtszekerheid geschapen. Dit wordt gerealiseerd door een duidelijk systeem van bebording in te voeren. Het besluit bevat een bijlage met toegangs- en verbodsborden die overal op uniforme wijze ingezet zullen worden langs de boswegen en paden. De eigenaars en de beheerders zullen ook zelf een toegankelijksregeling voor hun eigen bossen en reservaten kunnen uitwerken en vaststellen. Het is de bedoeling dat elk toegankelijk domein een aantrekkelijk infobord krijgt en een duidelijke bewegwijzering. Dit ontwerpbesluit wordt nu voorgelegd voor advies aan de MINA-Raad.

 

Daarnaast zet minister Hilde Crevits ook enkele concrete stappen. Zo gaat ze over tot de aankoop van het domein “Molenberg” te Lanaken. Dit domein ligt als een enclave binnen het Nationaal Park Hoge Kempen. Minister Crevits trekt voor deze aankoop 4,3 miljoen euro uit. Na een overgangsperiode en enige investeringen is het de bedoeling de gebouwen in dit domein in te zetten voor het betere beheer en/of de toegankelijkheid van het Nationaal Park voor bepaalde gebruikersgroepen. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland werkt hiertoe voorstellen uit.

 

Een andere concrete stap is dat de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Hilde Crevits, vandaag het planprogramma voor het landinrichtingsproject “de Merode: prinsheerlijk platteland” goedgekeurd heeft. Die beslissing maakt het mogelijk om landinrichting mee in te zetten als instrument voor het realiseren van het plattelandsproject de Merode. De Vlaamse Regering maakte hiervoor een budget van 9,2 miljoen euro vrij. Deze investering komt ten goede van concrete acties rond een aantal thema’s: het koesteren van natuur en landschap, het bewaren en herstellen van ons cultuurhistorisch erfgoed, maatregelen om duurzame landbouw te bevorderen en het promoten van het gebied de Merode als gastvrij platteland.

 

“Met het voorliggend besluit en met mijn aankoop- en inrichtingsbeleid wil ik meer en betere natuur en bossen bekomen, die een meerwaarde betekent voor elke Vlaming,” besluit minister Hilde Crevits.

 

 

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream