16 februari 2017

Minister Crevits tevreden over uitspraak Grondwettelijk Hof ivm voorrangsregeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat een verhoging van het vereiste taalniveau van de ouders geen schending is van de voorrangsregels van het inschrijvingsrecht voor het secundair onderwijs in het BrusselS Hoofdstedelijk Gewest. Dat blijkt uit een arrest dat vandaag bekend is gemaakt. De VZW de Foyer en een aantal ouders dienden een beroep in bij het Grondwettelijk Hof.  Vroeger gold een vereist taalniveau van de ouders van het niveau B1. Dit werd via het onderwijsdecreet OD XXIV naar B2 verhoogd. Hiertegen werd in beroep gegaan. In afwachting van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof is de toepassing van het hoger taalniveau niet toegepast.

De beslissing van het Grondwettelijk Hof gaat gepaard met een dubbel voorbehoud:

-          Het Hof stelt dat de maatregel onevenredig zou zijn indien een hoger niveau van kennis van het Nederlands dan B2 zou worden geëist in hoofde van één van de ouders,

-          Het Hof stelt dat hij eveneens onevenredig zou zijn indien het bewijs overdreven moeilijk voor te leggen zou zijn, hetgeen in voorkomend geval door de bevoegde rechter moet worden gecontroleerd.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Ik ben tevreden met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof en de bevestiging dat de regelgeving correct is. Het Grondwettelijk Hof geeft aan dat we de voorrangsregels voor de inschrijvingen voor de Nederlandstalige secundaire scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet schenden en dat er een hoger taalniveau van de ouders mag worden gevraagd. Die regeling doet volgens het Hof geen afbreuk aan de rechten en de vrijheden. De regeling gaat om de voorrangsregeling voor een bepaald percentage van de inschrijvingen voor de Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel, mits een overgangsperiode voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018. Het is van belang dat Nederlandstalige ouders een plaats vinden in het Nederlandstalige onderwijs. Dat is ook pedagogisch een goede zaak voor de Nederlandstalige Brusselse scholen. Naast de taalregeling blijven ook de andere voorrangsregels voor een aantal leerlingenkenmerken zoals opleidingsniveau moeder, buurt en schooltoelage gelden.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert intussen in de capaciteitsuitbreiding voor extra plaatsen in de klas in de Nederlandstalige scholen in Vlaanderen. Voor het Brussels Gewest gaat het om 30 miljoen euro gespreid over 3 jaar. 

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream