26 februari 2015

Minister Crevits wil sterker inzetten op peer mediation om pesten tegen te gaan

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil sterker inzetten op peer mediation of leerlingenbemiddeling om pesten tegen te gaan. Dat is een methode waarbij kinderen en jongeren na een opleiding zelf leren conflicten aan te pakken. Minister Crevits roept scholen ook op om de bestaande kennis en het materiaal dat voorhanden is, beter te delen. Pesten was vanochtend het belangrijkste thema in de commissie onderwijs in het Vlaams parlement.

 

Pesten aanpakken is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving. De school speelt hierbij een belangrijke rol. Scholen zijn verantwoordelijk voor een goed schoolklimaat, voor alerte en gevatte reacties op signalen van pesten. Indien nodig, zijn de Centra voor Leerlingenbegeleiding hun partner. Uitzonderlijk is het nodig om meer gespecialiseerde hulpverleners in te schakelen.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kiest voor een geïntegreerde aanpak die vertrekt vanuit de kennis en het materiaal dat voorhanden is. Een antipestbeleid steunt sterk op investeren in een veilig en ondersteunend schoolklimaat. De krachtlijnen daarbij zijn beleidsdomeinoverschrijdend werken, kennisdeling, bemiddeling, cyberpesten, welbevinden op school en omgaan met conflict.

 

Minister Crevits wil sterker inzetten op peer mediation om pesten tegen te gaan. Dit is een methode waarbij men uitgaat van de kracht van de jongeren zelf. Kinderen en jongeren kunnen als bemiddelaar optreden bij conflicten tussen leeftijdsgenoten. Een goede opleiding, coaching ingepast binnen een schoolcultuur is hierbij essentieel, samen met duidelijke leerlinggerichtheid van de directie.  In Vlaanderen organiseert o.a. Pax Christi hierrond een vormingsaanbod.

 

Rond pesten is heel wat kennis en materiaal voorhanden. Eén voorbeeld is let lessenpakket Re:Pest om pestgedrag tegen te gaan. Centraal staat een educatieve game waarmee leerlingen de vormen van pestgedrag en de verschillende rollen bij pesten leren kennen en waarbij zowel nadenken over eigen gedrag als andere mogelijke manieren van reageren aan bod komen. Leerkrachten geven de lessenreeks zelf en krijgen hiervoor vorming op schoolniveau. Momenteel hebben 45 scholen het volledige traject doorlopen. 73 scholen zitten in een opstartfase. Dit project loopt tot het einde van dit schooljaar en zal dan geëvalueerd worden.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream