7 september 2016

Nóg een jaar kamperen

 

De invoering van een centraal aanmeldingsregister voor het secundair onderwijs in de stad Antwerpen is minstens met een jaar uitgesteld. De Antwerpse schepen van Onderwijs, Claude Marinower is misnoegd. “Het Lokaal Overlegplatform (LOP) handelt amateuristisch en onverantwoordelijk.”

De algemene vergadering van het Lokaal Overlegplatform secundair (LOP) zou vandaag beslissen over de laatste modaliteiten van het centraal aanmeldingsregister (CAR) secundair onderwijs. Toch staat het punt niet geagendeerd. Het online aanmeldingssysteem moest, naar het voorbeeld van het succesvolle meldjeaan-systeem in het basisonderwijs, dit schooljaar een einde maken aan de lange wachtrijen en kamperende ouders voor de schoolpoorten. Dat zal nog niet het geval zijn, want door het punt nu niet te agenderen kan de invoering van het systeem ten vroegste volgend jaar gerealiseerd worden.

“Onbegrijpelijk”, vindt Antwerps schepen van Onderwijs, Claude Marinower (Open Vld). “Het LOP vroeg in maart aan de stad de invoering van een aanmeldsysteem voor te bereiden voor het schooljaar 2017-2018, geïnspireerd door de schrijnende toestanden in de wachtrijen in het ijskoude maart van dit jaar. De stad heeft zich geëngageerd om het systeem in het voorjaar van 2017 operationeel klaar te hebben. Vandaag stellen we vast dat zij van gedachten zijn veranderd: dan toch maar geen aanmeldingssysteem. Dit is niet uit te leggen aan al die ouders die er op rekenden om hun kinderen op een ordelijke manier te kunnen aanmelden. Het LOP handelt hier amateuristisch en onverantwoordelijk. Bovendien is de capaciteitsdruk volgend schooljaar veel groter dan dit jaar, waardoor er veel meer ouders zullen kamperen. Het LOP kiest dus opnieuw voor chaos en verwarring terwijl er een alternatief voorhanden is. Ik vind het schrijnend dat we als stad niet meer kunnen doen”, zucht de schepen. “Het LOP beslist. Dat is hoe het decreet werkt. Misschien kan iemand eens aan onderwijsminister Crevits vragen of dit allemaal loopt zoals zij dat graag ziet.”

Vrij Onderwijs ligt dwars

Het LOP maakt zich sterk dat er wel degelijk een CAR komt, al is het een schooljaar later dan oorspronkelijk gepland. De technische werkgroep van het LOP heeft een uitgewerkt dossier klaar, maar het is het Vrij Onderwijs dat dwars ligt. Aangezien het CAR niet verplicht kan worden, moet de aanmeldingsperiode voor het online systeem én de traditionele inschrijvingsperiode, met wachtrijen, samenvallen. De discussie is nu wanneer dat moet zijn.

“We zijn het er allemaal over eens dat die periode na de paasvakantie moet vallen”, zegt Eric Boels, voorzitter van het LOP secundair. “Maar de definitie van wanneer dat juist is, moet nu bekeken worden. Populaire scholen willen het graag zo vroeg mogelijk en de geopperde datum in het dossier is voor velen niet vroeg genoeg. Daarom hebben we besloten het punt niet te agenderen, aangezien het toch niet goedgekeurd zou worden.”

Jan Stassijns

Inhoud ↑

Copyright © 2016 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream