3 oktober 2013

Naamsesteenweg veiliger voor fietsers

 

Aansluitend op een nieuwe fietsverbinding tussen Waversebaan en Naamsesteenweg wil het Agent-schap Wegen en Verkeer (AWV) in Heverlee fietsoversteekplaatsen aanleggen op beide steenwegen. De ingreep is welgekomen, na een zwaar ongeval begin september. Fran Herpelinck

Leuven In het kader van het Vlaams Integraal Fietsinvesteringsprogramma maakte Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (CD&V), bekend dat in totaal 516 nieuwe fietsprojecten worden vergund. Voor Vlaams-Brabant is een fietsverbinding in Heverlee, tussen de Waversebaan en de Naamsesteenweg, een opvallende nieuwkomer.

 

 'Parallel aan de E40 loopt momenteel een bosweg die in verharde vorm als een ideaal fietspad kan dienen. De verbinding is populair bij fietsers, maar het pad heeft momenteel eerder iets weg van een crossparcours', zegt Dirk Robbeets, schepen van Openbare Werken.

 

In de loop van 2014 wil het AWV de werken voor de fietsverbinding aanvatten, met aandacht voor de aansluiting van het fietspad. Aan weerszijden zal het pad aansluiten op de steenwegen, waar geïnvesteerd wordt in fietsoversteekplaatsen. 'We willen met een middeneiland een rustpunt aanbrengen op de steenwegen, waar fietsers via twee paden kunnen oversteken', zegt woordvoerder Anton De Coster van het AWV.

 

Snelle oplossing

 

Het aanbrengen van een fietsoversteekplaats komt aan de Naamsesteenweg niets te vroeg. Het bospad en de fietspaden aan de weg worden immers druk gebruikt door schoolgaande jeugd van het Heilig Hartcollege. Begin september werd een 12-jarige jongen nog gegrepen door een wagen toen hij vanaf het bospad de steenweg wilde oversteken. Jan Treunen, directeur van de Fietsersbond en buurtbewoners, stelde toen dat het ongeval te wijten was aan een gebrekkige verkeersinfrastructuur. Erik Daems van de Leuvense Fietsersbond stelt dat de nieuwe ingreep mogelijk verband houdt met het ongeluk in september, maar dat het AWV de verkeerde aanpak hanteert. 'Voor een rustige verkeerssituatie is het voorgestelde eiland een goede oplossing, maar niet op de Naamsesteenweg. Daar hoort een verkeerslicht te staan. Men moet er rekening houden met de schoolgaande jeugd, een massa fietsers, dat gaat niet via een eiland op een weg waar auto's tegen 70 kilometer per uur voorbijrijden. Men grijpt hier naar de snelste en goedkoopste oplossing. De verkeersveiligheid verbetert amper.'

 

 © Corelio

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream