12 december 2017

Nederland investeert opnieuw in het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland

 

De Nederlandse ministers Ingrid Van Engelshoven en Arie Slob (onderwijs) zorgen opnieuw voor middelen voor het Nederlandstalige onderwijs in het buitenland. Jaarlijks trekken zij hier 3 miljoen euro voor uit. Door deze investering krijgen wereldwijd ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen les in hun moedertaal. Dat is bekend gemaakt op het Comité van ministers van de Taalunie. De gelijke toegang van de Vlaamse leerlingen tot Nederlandse scholen past in de afspraken tussen Vlaanderen en Nederland waarbij dit een compensatie vormt voor het groot aantal Nederlanders in het Vlaams onderwijs.

Minister Ingrid Van Engelshoven maakte op het Comité van ministers van de Taalunie bekend dat Nederland vanaf volgend jaar opnieuw 3 miljoen euro investeert in het Nederlands onderwijs in het buitenland. Minister Van Engelshoven: “Duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen gaan naar school in het buitenland. Het is belangrijk dat zij goed onderwijs in het Nederlands krijgen. Deze kinderen komen namelijk vaak terug naar Nederland of Vlaanderen en kunnen dan zo probleemloos instromen in het onderwijs. Deze investering helpt bij een soepelere schoolloopbaan van deze groep leerlingen.”

Het vorige Nederlandse kabinet besloot in 2013 tot een bezuiniging op het Nederlands onderwijs in het buitenland. De Inspectie van het Onderwijs concludeerde dit jaar dat door de bezuinigingsmaatregelen een toenemend aantal Nederlandse scholen in het buitenland haar deuren moest sluiten. Door het sluiten van de scholen konden veel minder Nederlandse en Vlaamse kinderen in het buitenland les krijgen in het Nederlands. Met deze impuls draait het huidige kabinet dit besluit terug. Door de jaarlijkse investering van 3 miljoen euro wordt de situatie weer hersteld. Het geld wordt ingezet als een subsidiebedrag per leerling.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is verheugd dat het nieuwe Nederlands kabinet gehoor geeft aan de nood aan het herstel van de financiële ondersteuning van de Nederlandse scholen in het buitenland.  Ruim 10% van de 14.000 leerlingen in de Nederlandse scholen in het buitenland hebben de Belgische nationaliteit.  De gelijke toegang van de Vlaamse leerlingen tot Nederlandse scholen in het buitenland past in de bestaande afspraken tussen Vlaanderen en Nederland waarbij dit een soort van compensatie vormt voor het groot aantal Nederlanders in het Vlaams onderwijs.  De nieuwe structurele financiering zal de kwaliteit, het aanbod en de toegankelijkheid voor Vlaamse leerlingen in het buitenland ten goede komen.

Nederlandse leerlingen en studenten  in Vlaanderen

Het Vlaams onderwijs kent een vrij grote toestroom van Nederlandse leerlingen en studenten. Dat aantal is de laatste twee jaar lichtjes afgenomen.

In het schooljaar 2016-2017 volgden 20.294 Nederlandse kinderen les in het basisonderwijs in Vlaanderen.  De meeste hiervan wonen in Vlaanderen. 2033 wonen in Nederland. In het secundair onderwijs volgden in totaal 13.269 leerlingen met de Nederlandse nationaliteit les in Vlaamse scholen. 3803 wonen in Nederland.

Voor het hoger onderwijs schreven in het academiejaar 2016-2017 9.890 Nederlanders zich in, wat ongeveer evenveel is als een jaar eerder (9.833).  4.733 hiervan of 48% hebben hun woonplaats in ons land.  Zowat 6.000 Nederlanders volgen een opleiding aan onze universiteiten.  Het aantal Nederlanders aan onze universiteiten daalde het voorbije jaar (- 167) terwijl er aan de hogescholen een verdere aangroei was (+224).

Iedereen Taalcompetent

Op de vergadering vandaag kwam ook ‘Iedereen Taalcompetent’ aan bod. In de zomer van 2015 gaf minister Crevits, samen met haar collega’s van het Comité van Ministers, de Taalunie de opdracht een brede beleidsvisie te ontwikkelen over de rol, de inhoud en de positie van taal en taalonderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. Dit omdat alle aspecten van goed taalonderwijs samenhangen en een overkoepelende visie noodzakelijk is om specifieke aandachtspunten relevant te kunnen aanpakken.

De beleidsvisie “Iedereen Taalcompetent” (juli 2017) werd gedurende 2 jaar uitgewerkt in samenspraak met het werkveld van leerkrachten Nederlands, onderwijsverstrekkers, opleiders en andere experten. http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Iedereen_taalcompetent.pdf

Deze visietekst biedt een onderbouwde, enthousiaste én breed afgetoetste basis om samen werk te maken van wat beter kan en te versterken van wat goed gaat. Er is met andere woorden stevig voorbereidend werk gedaan, dat nu een fundament biedt om bv. het actuele aandachtspunt van begrijpend lezen aan te pakken, maar ook voor de nieuwe eindtermen Nederlands én een duurzame ondersteuning van de leerkrachten Nederlands in samenwerking met alle partners in het veld.

 

 

Minister Crevits ziet dan ook een absolute meerwaarde in de input van de Taalunie bij het eindtermenproces en bij hun betrokkenheid bij de opvolging van het PIRLS-rapport. Het is bijzonder waardevol dat de Taalunie hier intensief werk wil van maken.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream