19 januari 2015

Nieuw aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’

 

Morgen lanceert het departement Onderwijs en Vorming het nieuwe aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’. Het is één van de maatregelen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in het kader van de preventie van radicalisering in scholen. Scholen krijgen vandaag via de elektronische nieuwsbrief Schooldirect een globaal overzicht van de verschillende instanties die hen ondersteuning kunnen bieden over radicalisering en de mogelijkheden tot vorming. Voor scholen die extra vragen hebben komt er het aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’.

 

Elke dag opnieuw zetten leraren zich in om jongeren kritisch en weerbaar te maken met een brede maatschappelijke visie. De school speelt ook een rol in de preventie van radicalisering. Veel directeurs en leraren zitten met vragen over waarom jongeren radicaliseren en hoe dat te voorkomen.

 

Alle scholen krijgen vandaag via de elektronische nieuwsbrief Schooldirect een globaal overzicht van de verschillende instanties die hen ondersteuning kunnen bieden in het kader van de preventie van radicalisering binnen het onderwijsveld. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de inspectie en de lokale politie. Er bestaat ook een noodplan dat beschrijft hoe scholen het beste omgaan met noodsituaties.

 

Vanaf morgen is er het nieuwe ‘aanspreekpunt deradicalisering onderwijs’ waar leraren en directeurs met hun extra vragen terecht kunnen. Het aanspreekpunt zal bereikbaar zijn via  deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be.

 

Onderwijs en Vorming geeft via Schooldirect eveneens informatie over waar scholen terecht kunnen voor vorming en ondersteuning zoals bij de vzw Motief en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), bij de vzw Arktos, bij de integratiecentra en bij organisaties voor informatie of vorming over religieuze praktijken. Het ene project traint terreinwerkers die met radicaliserende jongeren geconfronteerd worden, het andere maakt jongeren weerbaar voor radicale invloeden of zorgt voor de nodige expertise.

 

Tenslotte komen schooldirecties en leraren meer te weten over allerlei vormingen, over ‘Interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school’ en over professionaliseringstrajecten voor leraren islamistische godsdienst en imams.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Onderwijs heeft een belangrijke preventieve taak binnen het debat rond radicalisering. Morgen lanceren we het nieuwe aanspreekpunt ‘deradicalisering onderwijs’ voor scholen die extra vragen hebben, overmorgen organiseert Klasse een digitaal debat tussen experten en leraren en we voeren overleg met de onderwijsverstrekkers en met de vertegenwoordigers van de erkende instanties en de inspectie levensbeschouwelijke vakken. Er lopen al heel wat initiatieven die we samen met hen nog willen versterken.”

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream