13 oktober 2017

Nieuwbouw voor de Boomgaard en Instituut Heilige Kindsheid

 

ARDOOIE. De Vlaamse regering heeft op voorstel van onderwijsminister Hilde Crevits een dossier voor scholenbouw in Ardooie goedgekeurd. Het project dat als pilootproject zal gerealiseerd worden, omvat de nieuwbouw van een internaat, restaurant met bijhorende keuken en een polyvalente zaal voor de basisschool De Boomgaard en de secundaire school Heilige Kindsheid in de Blekerijstraat en de Wezestraat. De school behoort tot de scholengroep Sint Michiel. Het betreft een bouwproject met een oppervlakte ten belope van 2642 m².

Dit pilootproject zal in overleg tussen de twee onderwijsniveaus worden uitgevoerd en het is volgens de directies een opsteker voor het vrij onderwijs in Ardooie dat dit bouwproject kan gerealiseerd worden.

In de komende maanden zal de aandacht gaan naar de concretisering van dit project want vooraleer de eerste steen wordt gelegd, staat er nog heel wat voorbereidend werk op stapel. (JM)

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream