24 oktober 2016

Nieuwe schoolgebouwen voor De Rozenkrans

 

De nieuwbouw omvat ateliers voor professionele arbeidstraining, zorgklassen met aangepast sanitair, kookklassen, een crealokaal en een strijklokaal. De lokalen op de eerste verdieping zijn voorzien van terrassen die een overdekte speelplaats vormen. De sportzaal is half verzonken en heeft een sportveld op het dak.

Het grootscheepse project kadert in het scholenbouwprogramma Scholen van Morgen, van de Vlaamse Regering. De Rozenkrans vangt kinderen, jongeren en volwassenen op met een mentale beperking, begeleidt hen en zorgt voor huisvesting. Het was de eerste dergelijke school in West-Vlaanderen. Tijdens de academische zitting uitte de voorzitter van de Raad van Bestuur, Albert Van den Berghe, zijn bezorgdheid om de neerwaartse spiraal waarin het buitengewoon onderwijs momenteel zit. “Bezorgdheid voor het leerlingenaantal en de tewerkstelling maar vooral voor de expertise die verloren dreigt te gaan voor een zwakke groep leerlingen”, zei hij.

De daling van leerlingen uit zich vooral in het basisonderwijs. Ook de BuBaO De Strandloper gaat met 54 leerlingen wat achteruit. Met 140 leerlingen boekt BuSo De Rozenkrans dan weer vooruitgang. De groep Rozenkrans telt ook nog een afdeling volwassenenwerking in De Rozenwingerd. Een grote troef voor De Rozenkrans is de samenwerking met bedrijven uit de regio, waar laaggeschoolde leerlingen later terechtkunnen voor een job. (mma)

Inhoud ↑

Copyright © 2016 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream