30 november 2012

Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer Vlaams-Brabant zorgen voor efficiënter vervoer voor mensen met mobiele beperking

 

Vanaf maandag wordt het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit in twee regio’s in Vlaams Brabant efficiënter georganiseerd. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en gedeputeerde Karin Jiroflée geven in Leuven het startschot voor een nieuw project met twee Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV). Voor mensen met een mobiliteitsbeperking is er voortaan één aanspreekpunt voor alle vragen rond verplaatsingen. Met dit initiatief kiest Vlaams minister Crevits voor een efficiënter en toegankelijker vervoersysteem voor een belangrijke groep mensen. Vandaag is er eveneens de lancering van de website www.meermobiel.be.

 

Mensen met een beperkte mobiliteit moeten zich zoals iedereen kunnen verplaatsen. Mobiliteit is voor iedereen een basisvoorwaarde. Niet iedereen heeft een eigen voertuig of kan een beroep doen op openbaar vervoer. Sommige mensen met een beperking rekenen op aangepast vervoer van deur tot deur.

 

Het huidige aanbod aan aangepast vervoer is versnipperd en niet gebiedsdekkend: er zijn erkende Diensten Aangepast Vervoer, er zijn Mindermobielencentrales, er is de belbusservice van De Lijn en er zijn commerciële taxidiensten. Binnen het bestaande aanbod zijn er verschillen op vlak van kostprijs, service, uurregeling en dergelijke. Voor hen die van dit vervoer afhankelijk zijn, is het niet eenvoudig om wegwijs te raken in het ruime aanbod.

 

Om het bestaande aanbod en de service te verbeteren neemt minister Crevits het initiatief voor een geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem. Met aandacht voor de volgende punten :

 

  • inzet en afstemming met de verschillende soorten vervoeraanbieders;
  • openbaar vervoer en deur-deurvervoer aanvullend op elkaar;
  • van versnipperd aanbod tot gebiedsdekkend aanbod.

 

Nieuwe project in Vlaams-Brabant

Om het aanbod efficiënter te maken is er het concept van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer. Dit is het resultaat van een onderzoek van de vzw Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid in opdracht van de Vlaamse overheid.

 

Voortaan is de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer het centraal contactpunt voor zij met vervoersvragen rond aangepast vervoer. Het personeel van de centrale kent en screent het aanbod in de regio en verwijst de gebruiker naar de meest geschikte vervoeraanbieder. Openbaar vervoer is altijd de eerste keuze, maar dat is niet altijd mogelijk. Dit kan liggen aan de situatie van de gebruiker of het niet toegankelijk zijn van de halte, de omgeving rondom de halte of het voertuig. In dat geval is deur tot deur vervoer aangewezen. Naargelang het profiel van de gebruiker is een doorverwijzing mogelijk naar een Dienst Aangepast Vervoer, een Minder Mobielen Centrale  of een commerciële vervoeraanbieder van aangepast vervoer. De MAV staat in nauw contact met de verschillende vervoeraanbieders en is het centrale punt voor de coördinatie van wederzijdse samenwerking en informatiedoorstroming.

 

Vanaf maandag 3 december 2012 begint het eerste project Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer. De primeur is voor Vlaams-Brabant. De MAV werking gebeurt vanuit Leuven en Grimbergen. Minister Crevits trekt hiervoor ruim 460.000 euro uit.

 

Het MAV-project Vlaams-Brabant wordt uitgevoerd door de Dienst Aangepast Vervoer Grimbergen van de vzw Eigen Thuis en de Dienst Aangepast Vervoer van de vzw Leuven-Hageland Mobiel en omvat twee afgebakende gebieden. Ze zijn te bereiken op de gratis nummers 0800-26535 (Regio Pajottenland +) en 0800-25735 (Regio Hageland) of via www.mav.info

 

  • De MAV-werking Regio Pajottenland + wordt aangestuurd vanuit Grimbergen voor de gemeenten. : Bever, Herne, Galmaarden, Pepingen, Gooik, Lennik, Roosdaal, Liedekerke, Affligem, Ternat, Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, Linkebeek, Beersel, Halle, Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Overijse.

 

  • De MAV-werking Regio Hageland wordt aangestuurd vanuit Leuven voor de gemeenten : Haacht, Keerbergen, Tremelo, Rotselaar, Begijnendijk, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort, Holsbeek, Tielt-Winge.

 

In dit nieuwe initiatief van de MAV’s worden de bestaande vervoersmogelijkheden ingeschakeld en ook uitgebreid.

 

De gemeenten binnen deze gebieden worden telkens actief betrokken bij de communicatie, onder andere door de verspreiding van folders, affiches en kaartjes.

 

De projecten zullen geanalyseerd worden door vzw Enter, de Universiteit Hasselt (IMOB) en Ernst & Young. Zij zullen onderzoeken hoe het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit in gans Vlaanderen het beste kan worden georganiseerd.

 

Vanaf vandaag : website www.MeerMobiel.be

 

Vanaf vandaag is er ook de nieuwe website www.meermobiel.be. Op de website vindt iedereen een overzicht van het bestaande vervoeraanbod rond aangepast vervoer.

 

Via de website kunnen gebruikers zoeken in de Databank Aangepast Vervoer. Die databank werd ontwikkeld door VZW Enter, in samenwerking met IMOB, het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt en met steun van de Vlaamse overheid. Hij bestaat uit een uitgebreide inventaris van het bestaande Vlaamse aanbod van toegankelijk openbaar halte-haltevervoer en deur-deurvervoer voor rolstoelgebruikers en andere personen met een mobiliteitsbeperking. In de gegevensbank zitten contactgegevens, werkingsgebied, reservatiemogelijkheden, voorwaarden en informatie over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de opgenomen diensten.

 

Vlaams Minister Hilde Crevits: “Mensen met een beperkte mobiliteit moeten zich volwaardig kunnen verplaatsen. Heel wat van die mensen hebben geen eigen voertuig. Tot nu was het vervoeraanbod nogal versnipperd en niet altijd gebiedsdekkend. Daar brengen we stapsgewijs verandering in met twee projecten in Vlaams-Brabant. Met de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer zorgen we er voor dat het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit beter georganiseerd wordt. De dispatching voor het vervoer gebeurt voortaan vanuit één gemeenschappelijk aanspreekpunt. Na afloop van het project volgt de evaluatie en indien nodig de bijsturing, om zo tot een model te komen dat kan worden toegepast in heel Vlaanderen. Ook de lancering van de nieuwe website www.meermobiel.be draagt bij tot een betere mobiliteit voor een belangrijke groep mensen.

 

De commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement heeft gisteren het nieuwe ontwerpdecreet rond aangepast vervoer van de minister goedgekeurd. Dat decreet regelt de financiering van het aangepast vervoer van deur tot deur. Binnen dit nieuwe kader komen ook alle aanbieders van aangepast vervoer in aanmerking voor compensatie van vervoer aan kostprijs. Voor 2013 voorziet Vlaams minister Crevits bijna 2,5 miljoen euro voor het aangepast vervoer.

Persinfo:

Katrien Rosseel

Persadviseur Vlaams minister Hilde Crevits

persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream