29 juni 2017

Minder studenten betwisten hun examenresultaten

 

De stijging van het aantal betwistingen van examenresultaten in het hoger onderwijs is in 2016 licht gedaald tot 219. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. In 2016 ontving de Raad 699 dossiers van studenten. In bijna 2 op 3 gevallen gaat het om dossiers inzake leerkrediet, waarbij studenten omwille van overmacht, bijvoorbeeld door ziekte, hun examenkansen niet volledig hebben kunnen benutten en zo een deel van hun leerkrediet verliezen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft aan de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) om een advies gevraagd hoe de complexiteit van dat leerkrediet eenvoudiger kan.

Totaal aantal beroepen blijft stabiel

Uit het jaarverslag 2016 van de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen blijkt dat het aantal dossiers dat aanhangig gemaakt werd nagenoeg stabiel is in vergelijking met 2015. In totaal werden 699 verzoekschriften ingediend, in 2015 waren dat er 694. De verzoekschriften zijn in te delen in 3 categorieën: beroepen tegen studievoortgangsbeslissingen (examenresultaten), dossiers in verband met overmacht (ziekte) en leerkrediet en beroepen tegen negatieve beslissingen inzake de gelijkwaardigheid van het buitenlands diploma.

Minder beroepen tegen examenresultaten

Het gros van de dossiers, namelijk 468 van de 699, zijn beroepen in verband met ‘overmacht en leerkrediet’. Het gaat bijvoorbeeld over een student die door ziekte niet aan examens kan deelnemen en daardoor een deel van zijn/haar leerkrediet verliest. Dit zijn vooral administratieve dossiers die het gevolg zijn van de complexiteit van het leerkrediet. Door beroep aan te tekenen vragen studenten hun studiepunten terug. In 2015 waren dat er 426, nu zijn dat er dus 42 meer en komen we op een totaal van 468. 

Het aantal dossiers tegen eigenlijke studievoortgangsbeslissingen, bijvoorbeeld de beroepen tegen examenresultaten of tegen een weigering van inschrijving, zijn voor het eerst in 3 jaar gedaald tot 219. In 2015 waren dat er nog 255 en het jaar ervoor 237. 

De laatste groep is de kleinste met 12 dossiers. Dat gaat over dossiers die werden ingesteld tegen negatieve beslissingen inzake de gelijkwaardigheid van het buitenlands diploma.

10.952 studiepunten werden “teruggegeven”

De meeste beroepen worden ingesteld tegen dossiers van universiteiten (428) en in de provincie Antwerpen (29,5%). De administratieve beroepen inzake leerkrediet betreffen meestal een terechte vraag van de student: 7 op de 10 dossiers zijn ontvankelijk en gegrond. Er werden in 2016 10.952 studiepunten “teruggegeven”, dat zijn er bijna 700 meer dan de 10.269 in 2015. In de dossiers over studievoortgangsbeslissingen en de erkenning van een buitenlands diploma werden 162 van de 248 dossiers ontvankelijk verklaard (65,3%). 71 ervan werden gegrond verklaard (28,6% van de totaliteit).

Voor 88 dossiers werd de student bijgestaan door een advocaat

Voor 160 dossiers verdedigde de student zichzelf. Voor 88 dossiers deed de student een beroep op een advocaat. Van de dossiers waarin de student door een advocaat werd bijgestaan, is 48% ontvankelijk en gegrond. In de dossiers waarbij de student zichzelf verdedigt, is slechts 18% van de beroepen ontvankelijk en gegrond. Het is echter onmogelijk te bepalen of dat verschil ligt aan de bijstand door een advocaat of de inhoud van het dossier zelf. Voor 120 dossiers schakelde de instelling een advocaat in.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vlaanderen telt bijna 235.000 studenten in het hoger onderwijs. Via de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen kunnen zij, als dat nodig is, op een laagdrempelige manier studiepunten terugvragen of een examenuitslag betwisten. In 2016 is het aantal dossiers dat de Raad heeft behandeld stabiel gebleven, en is het aantal feitelijke examenbetwistingen zelfs licht gedaald. Vaak gaat het om administratieve dossiers over leerkrediet. Samen met de VLOR bekijken we nu hoe we ook die administratieve beroepen terug kunnen dringen door het systeem van het leerkrediet te vereenvoudigen.”


Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream