21 november 2017

Half miljoen euro voor 7 traumapsychologen

 

Op 1 oktober 2017 waren er 5263 leerlingen in het onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers. Veel van die kinderen komen uit oorlogsgebieden zoals Syrië, Afghanistan en Irak, hebben families achtergelaten of zijn in handen gevallen van mensensmokkelaars. Ze kampen met angsten en depressies en naar school gaan is dan niet altijd de grootste prioriteit. Om de integratie van deze leerlingen in het onderwijs te bevorderen en hun kansen op een normale schoolloopbaan te maximaliseren, voorziet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voor het tweede jaar op rij in 7 traumapsychologen. Hiervoor investeert ze 500.000 euro.

 

In Vlaanderen bestaat er onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers (OKAN). Het onthaalonderwijs is bedoeld voor leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kennen. Tijdens de lessen OKAN leren ze Nederlands. Daarna  kunnen de leerlingen uit het secundair onderwijs zich integreren in de onderwijsvorm en de studierichting die het meest aansluit bij hun individuele capaciteiten.  Door de vluchtelingencrisis was er een sterke stijging van anderstalige nieuwkomers. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft daarop verscheidene maatregelen genomen om de stijging op te vangen en het recht op onderwijs voor elke jongere te garanderen. Zo krijgt elke school een toelage van 950 euro per extra anderstalige kleuter, worden er per provincie in traumapsychologen voorzien en verviervoudigde het aantal vervolgschoolcoaches in het secundair onderwijs.

Aantal leerlingen in het onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers

 

okt/14

okt/15

okt/16

okt/17

Basisonderwijs

1524

2034

2870

2192

Secundair Onderwijs

2033

2526

3672

3071

Totaal

3557

4560

6542

5263

 

 

 

7 traumapsychologen

Bijna de helft van de anderstalige nieuwkomers komt uit Afghanistan, Syrië en Irak.  Vaak gaat het om kinderen die afkomstig zijn uit oorlogsgebieden. Om de integratie van deze leerlingen in het onderwijs te bevorderen en hun kansen op een normale schoolloopbaan te maximaliseren werden er vorig schooljaar per provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest middelen voorzien om één voltijds psycholoog aan te stellen. Voor Antwerpen zijn dit er twee. De psychologen ondersteunen de CLB’s en leerkrachten bij de begeleiding van kinderen met trauma’s. Ook dit schooljaar wordt de werking verder gefinancierd.

 

639 vervolgschoolcoaches

Een vervolgschoolcoach heeft een belangrijke rol in de begeleiding van anderstalige nieuwkomers. Zo begint hun job al in de onthaalklas door bij de jongeren te horen of ze zich goed voelen in de klas, te peilen naar hun interesses en talenten en wat ze later graag zouden doen. De coaches begeleiden jongeren wanneer ze een studierichting gaan verkennen, leggen contacten en delen expertise met de leraren in die school. Voor vele ouders van anderstalige nieuwkomers is de vervolgschoolcoach ook een aanspreekpunt om te praten over de toekomst van hun kind. Ze vertrouwen op de coach dat die de juiste school voor hun kind zal vinden. Ook na de OKAN-klas blijven ze de leerlingen opvolgen en vormen ze een steun en toeverlaat. Sinds vorig schooljaar geldt een nieuwe regelgeving voor de vervolgschoolcoaches in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) in het secundair onderwijs. Een scholengemeenschap krijgt 0,9 uren-leraar per leerling die er het voorafgaande schooljaar onthaalonderwijs volgde. Met het nieuwe systeem groeit de personeelsomkadering voor vervolgschoolcoaches mee met het aantal anderstalige nieuwkomers. Door de aanpassing en door de stijgende instroom van anderstalige nieuwkomers waren er in het schooljaar 2016-2017 639 vervolgschoolcoaches, een verviervoudiging tegenover het vorig schooljaar toen er nog maar 139 vervolgschoolcoaches waren.

 

Bevraging onderwijsinspectie

Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits kreeg de Onderwijsinspectie de opdracht om in kaart te brengen hoe de uren-leraar vervolgschoolcoaching worden ingezet en welke activiteiten de coaches uitvoeren. Via een online enquête werden 69 directeurs bevraagd.  Alle bevraagde directeurs geven aan dat de vervolgschoolcoaches door de extra omkadering meer taken aankunnen maar ook dat ze die taken efficiënter en met meer zorg kunnen uitvoeren.

 

Uit de bevraging blijkt ook dat er een positieve impact is op de leerprestaties van de anderstalige nieuwkomers en op hun welbevinden. Daardoor stijgen hun slaagkansen en is er minder uitval. De overgang naar de vervolgschool verloopt vlotter dan voorheen. Ook al omdat de vervolgscholen, door de intensievere contacten met de coaches, een groeiende bereidheid tonen om gewezen OKAN-leerlingen op te vangen.

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Bijna de helft van de kinderen in het onthaalonderwijs komen uit oorlogsgebieden zoals Syrië, Afghanistan en Irak. Ze kampen met angsten en depressies waardoor naar school gaan niet de voornaamste prioriteit is. Om hen te helpen om deze traumatische ervaringen te verwerken, investeren we daarom 500.000 euro in traumapsychologen. Met de extra vervolgschoolcoaches zorgen we ervoor dat ex-OKAN leerlingen en hun ouders in hun school een aanspreekpunt hebben dat ze kennen en vertrouwen. De vervolgschoolcoach is de verbindende factor bij uitstek tussen de onthaal- en de vervolgschool. Dit zorgt ervoor dat de overgang van de onthaalklas naar de vervolgschool beter verloopt dan voorheen. Met deze ‘warme overdracht’ verhoogt het welbevinden en de slaagkansen van de leerlingen. Met deze maatregelen garanderen we het recht op onderwijs voor elke leerling.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream