4 december 2017

Crevits heeft geen zin in 'zeer grote chaos'

 

Geen september 2018, wel een jaar later. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stelt de modernisering van het secundair onderwijs dan toch uit. 'Haast zou tot zeer grote chaos hebben geleid.'

Zowel de hervorming van het secundair als de brede uitrol van duaal leren zal vanaf 1 september 2019 ingaan. De onderwijskoepels, die in beide dossiers op een jaar uitstel aandrongen, krijgen hun zin. "Het is een wijze beslissing van de Vlaamse regering", zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "De timing blijft wel krap. We moeten zicht hebben op de eindtermen voor de eerste graad tegen het voorjaar om daarna nog onze leerplannen te maken." Ook het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is tevreden, zegt bestuurder Raymonda Verdyck. "Er is veel werk aan de winkel, maar dit is een realistisch besluit."

Crevits had weinig speelruimte. In de discussie over de eindtermen stond CD&V in het Vlaams Parlement recht tegenover zowat alle andere partijen, die voor bijzonder concrete eindtermen gingen. Een compromis leek veraf. Crevits maakte er eind oktober gebruik van en kondigde, terwijl de commissie Onderwijs in Denemarken was, aan dat zij genoodzaakt was het dossier over te nemen.

Ze moest haast maken, omdat het katholiek onderwijs vlak ervoor had aangekondigd dat de startdatum van de modernisering onhaalbaar zou zijn. Eerder had ook het Gemeenschapsonderwijs zich tegen 2018 gekeerd. Crevits leed door het akkoord over de eindtermen geen gezichtsverlies. Het maakte het ook daarom een stuk gemakkelijker om akkoord te gaan met een jaar uitstel.

Voor de bühne hield de onderwijsminister lange tijd wél stellig vast aan 2018. "Blijven wachten is geen optie", zei ze nog bij de start van dit schooljaar. N-VA geeft nu aan dat de partij al in 2016 ijverde voor uitstel en stelt dat Crevits "volgt". Een ogenschijnlijk verleidelijke, maar niet geheel juiste visie. In CD&V-kringen wordt al lang, zeker sinds de lente, aangegeven dat de startdatum waarschijnlijk een jaar zou moeten schuiven. Een simpele blik op het onderwijsveld én de kalender maakt duidelijk waarom.

Tempo

Crevits maakte vlak voor de afgelopen zomer al eens tempo. Zo werden nieuwe ondersteuningsnetwerken voor het M-decreet op de rails gezet, waardoor leerlingen met specifieke zorgnoden de juiste hulp moeten krijgen in het gewoon onderwijs. De hervorming werd snel doorgeduwd, wat leidde tot onrust. Juist het meest technische onderwijsdossier van de afgelopen jaren zorgde zo opnieuw voor open brieven van bezorgde ouders en leerkrachten.

Zo'n terugslag zou bij een snelle invoering van de modernisering niet ondenkbaar zijn geweest. Integendeel: bij het M-decreet zijn relatief weinig ouders betrokken partij. Toch komt het dossier telkens weer terug. De modernisering raakt bijna elke Vlaming. Een start in 2018 tegen de wensen van de koepels in zou, een half jaar voor de verkiezingen, voor veel onrust kunnen zorgen. "Haast zou zeer grote chaos hebben veroorzaakt", zegt een onderwijsexpert. "Het zou een politieke ramp zijn geworden."

Nu er duidelijkheid over de startdatum bestaat, mag stilaan worden gekeken naar de balans van Crevits. Hoe oogt die na drieënhalf jaar als minister van Onderwijs? Ze heeft verschillende dossiers, van de kwaliteitscontrole in het hoger onderwijs tot de eindtermen, duaal leren en de modernisering, met succes afgerond. Maar het gaat vaak wel om dooronderhandelde compromissen. De modernisering van 2019 verschilt in veel opzichten van de plannen die ooit de basis vormden van de hervormingsdrang van voorganger Pascal Smet (sp.a). Zo staan de schotten, de onderverdeling bso, tso, kso en aso, ook in de toekomst nog overeind.

"We hebben de ministerspost niet nodig om zwaar te wegen op onderwijs", vertrouwde een N-VA'er deze krant enkele maanden geleden toe. Er is weinig mis met die stelling. Tegelijk heeft Crevits de weinig florissante kaarten die zij in haar handen had op de best mogelijke wijze uitgespeeld. Of leerlingen, ouders en schooldirecteurs dat ook zo beleven, merken we over anderhalf jaar.

REMY AMKREUTZ

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter