12 december 2017

Mogen wij even de vinger opsteken?

 

Voor de zoveelste keer op rij wordt het basisonderwijs door de mangel gehaald. Voor mij waren de resultaten van het PIRLS-onderzoek niet zo verrassend. Dat we zover achterop hinken wél.

Ik bewonder dagelijks de inzet van mijn mensen en besef maar al te goed dat ik hen moet behoeden tegen bijkomende druk vanuit de gemeenschap. Denkt die weleens na over wat het betekent leerkracht te zijn van een grote klas met veel kinderen met een andere achtergrond? Weet ze wat het betekent een migrantenjongere op school te krijgen die niets van onze taal begrijpt?

Het dramatische PIRLS-resultaat kent veel oorzaken. Een van de voornaamste is de steeds matiger wordende instroom. Het aantal dt-fouten van sollicitanten stijgt elk jaar. Leraren lager onderwijs die uit het aso instromen, zijn een minderheid aan het worden. Dat er nu gedacht wordt om de opleiding onderwijzer in een universitaire mastervorm te gieten, impliceert dat het basisonderwijs 'mismeesterd' is.

In mijn loopbaan heb ik de zaakvakken zien verdwijnen en zien opgaan in thematisch onderwijs. Voor iemand wiens lievelingsvak geschiedenis was, is dat geen sinecure. Moderne wiskunde was een hype, maar werd afgevoerd. Grammatica of de traditionele zinsleer bleek voor zwakke leerlingen veel te moeilijk. In dertig jaar werd heel wat kennisoverdracht overgeheveld naar het volgende niveau. Op die manier werd het 'meesterschap' van ons beroep uitgehold. In plaats daarvan werd het basisonderwijs het manusje-van-alles.

De scholen hebben hard gewerkt om het welbevinden van de leerlingen centraal te stellen. Onderwijzers geven alles om het kind te dienen. Misschien moeten we er inderdaad op toezien dat 'niet alles altijd leuk moet zijn', maar dat we het leren an sich niet uit het oog mogen verliezen. Het leven is niet altijd leuk. Nu zijn kinderen misschien verwend. Gevaarlijker wordt het wanneer we verwende kinderen van verwende ouders moeten opvoeden.

Is het basisonderwijs toe aan een sterke herwaardering? Jazeker. Op het vlak van instroom, van een flexibeler personeelsbeleid, van het managementsbeheer van de directeur en zeker op het vlak van verloning. Verloning staat voor maatschappelijke appreciatie. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hoeft daarvoor geen bijkomende studie te bestellen.

Danny Jonckheere

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter