13 december 2017

Leraars geschiedenis in de solden

 

Enkele hoogleraren geschiedenis vrezen dat de opleiding voor leraar geschiedenis aan kwaliteit zal inboeten wanneer minister van Onderwijs Hilde Crevits de educatieve master invoert.

Universitair opgeleide leraars ouder dan 50 jaar herinneren zich nog de onzalige tijd van de aggregatie. Met een paar onderwijskundige vakken en tien armzalige uurtjes stage had je een lerarenopleiding op zak. Het heeft geduurd tot het decreet op de ­lerarenopleiding van 2006 voor Vlaanderen een kwaliteitsvolle lerarenopleiding van één academiejaar (60 studiepunten) oprichtte, die studenten doorgaans na de master (eveneens 60 studiepunten) volgden. Een onderwijsvisitatie in 2012 bewees dat dit loonde. De universitaire leraren­opleiding kreeg goede punten.

De hervorming van de lerarenopleiding van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) met de oprichting van educatieve masters dreigt de vorming van leraars geschiedenis terug te katapulteren naar de ­jaren stillekes. Educatieve masters integreren de lerarenopleiding in de master. Ze zouden logischerwijze dus 120 studiepunten (twee jaar) moeten bedragen. Dat is ook zo voor de opleiding voor leraars biologie, fysica, wiskunde, talen en lichamelijke opvoeding. Maar niet voor de leraar geschiedenis. Die moet zijn vak in anderhalf jaar leren (90 studiepunten). Een bijkomende kunstgreep leidt er bovendien toe dat daarvan 15 studiepunten in de bachelor kunnen worden opgenomen en 15 studiepunten in stages na het masterjaar.

De inbedding van de lerarenopleiding in de basisopleiding biedt mogelijkheden tot synergieën, maar die mogen niet ten koste gaan van de basisopleiding geschiedenis. Die wordt de facto teruggeschroefd van vier naar drie jaar. Als vakdidactici en verantwoordelijken voor de opleidingen geschiedenis aan de Vlaamse universiteiten kunnen we niet anders dan zeggen: het scenario dat nu voorligt, laat ons niet toe een coherent programma op te stellen waarin de basisopleiding en de lerarenopleiding goed op elkaar zijn afgestemd zonder aan kwaliteit in te boeten.

Nochtans is een degelijke lerarenopleiding voor historici belangrijker dan ooit. Terecht vraagt onze steeds diverser wordende maatschappij een mondiaal geschiedenisonderricht. De tijd is voorbij dat we alleen Belgische en Europese geschiedenis kunnen doceren. We moeten niet alleen ­andere narratieven aanbieden, maar vooral ook andere perspectieven. Dat zit in het hart van het historische denken waartoe degelijk geschiedenisonderwijs moet leiden.

Informatiebubbel

Daarnaast bestaat er een groeiende nood aan burgerschapsvorming. Historici staan op de eerste rij om de waarden van de verlichting, de liberale democratie, mensenrechten en zelfkritisch denken te verdedigen en historisch te onderbouwen. Historici houden de verschrikkingen van de menselijke geschiedenis levendig, omdat niets ooit definitief verworven is. Goede leraars geschiedenis gaan geen enkel heet hang­ijzer uit de weg en staan in de vuurlinie van het maatschappelijk debat. Of het nu gaat om sociale ongelijkheid, economische groei of klimaatverandering, de leerkracht geschiedenis confronteert jongeren met een langetermijnperspectief dat onontbeerlijk is om de maatschappelijke uitdagingen van morgen te beantwoorden. Goed geschiedenisonderwijs moet jongeren leren kritisch om te gaan met de informatie die hen overspoelt: de informatiebubbel doorprikken waarin ze zitten, alert zijn voor fake news, niet vallen voor complottheorieën.

Om jonge leraars geschiedenis klaar te maken voor deze veeleisende taak, zijn voldoende tijd en coherente opleidingen nodig. Zij moeten ook in de toekomst een volwaardig masterdiploma geschiedenis behalen en dus, net als hun collega's uit andere disciplines, een educatieve master volgen van 120 studiepunten. Dat kost ons geen cent meer, want het is een behoud van de huidige opleidingstijd. De minister is niet op centen of studietijd aan het beknibbelen, maar op expertise en competentie. Ze hypothekeert de toekomst.

Bruno De Wever - Paul Janssenswillen - Karel Van Nieuwenhuyse - Christophe Verbruggen (vakdidactici geschiedenis van de Vlaamse universiteiten) - Paul Erdkamp - Idesbald Goddeeris - Tim Soens - Koen Verboven (opleidingsdirecteurs geschiedenis van de Vlaamse universiteiten).

Inhoud ↑

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream